Kunnskapen må sikres

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Leder Nettleksikonet Wikipedia gikk inn i det nye tiåret med en appell til brukerne om ikke bare å bidra med kunnskap, men også med penger – slik at tjenesten fortsatt kan være gratis(!). Tidligere ble det meldt om et betydelig frafall av frivillige medarbeidere på verdensbasis. Kanskje Wikipedia-modellen, basert på ideen om dugnad og fri kunnskapsdeling, behøver noen justeringer etter den suksessrike oppbyggingsfasen? Men større utfordringer har Kunnskapsforlagets Store norske leksikon, som for et snaut år siden tok opp konkurransen på nett. Der i gården har staben av eksterne fagmedarbeidere fått «tilbud» om å fortsette på ubetalt basis inntil videre. Store Norske Leksikons styreleder William Nygaard har de siste dagene både betegnet 2010 som et hvileår for det tradisjonsrike leksikonet og anslått overlevelsessjansen til i underkant av 50 prosent. Frontlinjen er flyttet, antagelig permanent, etter at Nygaard i fjor snakket om den «foreløpig siste» papirutgaven.

Forsøket med CD-rom strandet i sin tid på publikums betalingsvilje. Nettutgaven har fått brukertall som medieeksperter anså som overoptimistiske. Men i finanskrisens kjølvann og med rystelser i mediebransjen var det likevel ikke nok til å besørge de annonseinntektene som snl.no baserte seg på.

Spørsmålet nå er om kulturminister Anniken Huitfeldt trår til med statsstøtte, slik det er søkt om – eventuelt i kombinasjon med økte tilskudd fra Fritt Ord. Neste spørsmål er allerede reist, om hvorvidt Wikipedia bør få innfridd en tilsvarende søknad, hvis og når dugnadsmodellen må suppleres. Spørsmålene kan sies å være paradoksale, i et land som liker å fremstå som en kunnskapsnasjon og hvor leksika i alle år ble solgt i oppsiktsvekkende store opplag i forhold til folketallet. Men hånd i hånd med økt velstand går forestillingen om at nettjenester skal være gratis. Å bevare og videreutvikle – innen en eller annen ramme – den nasjonale kunnskapsbasen som Store norske leksikon utgjør, må være en udiskutabel oppgave. Skal staten sikre økonomien, bør den også skaffe seg en overordnet «leksikonpolitikk», hvor både kvalitetskrav og konkurranseforholdet mellom ulike aktører ivaretas. En bevilgningsmessig redningsaksjon er nødvendig, men bør ha et videre perspektiv.

Artikkeltags