«Dessverre henger det politiske Larvik etter i utviklingen.»

Forholdene for kvinner i vår del av verden har endret seg dramatisk siden 8. mars ble vedtatt som en internasjonal kampdag på den sosialdemokratiske kvinnekongressen i København i 1910. Dagen ble første gang markert to år tidligere i New York, og da med kampen for kvinnelig stemmerett som hovedsak.

I dagens avis synliggjør Østlands-Posten i hvor stor grad kvinnene er med på å prege det moderne Larvik. Larvik Håndballklubb er kommunens suverent mest kjente merkevare, og gjennom slagordet «kvinner vinner» og en mer offensiv markedsføring har klubben vunnet håndballhjertene langt utover Larviks grenser. Og det er kanskje ikke tilfeldig at det er på kvinnesiden Larvik klarer å hevde seg. Mens mannlige fotballedere gjennom år har redusert herrefotballen til en parentes, er FK Larvik svært nær toppen innen kvinnefotball.

Larvik er også i en særstilling ved at de tre største formuene i kommunen eies av kvinner. Og vi ser nå hvordan Mille-Marie Treschow og Mette Lundh Haakestad selv engasjerer seg direkte i utviklingen av byen vår.

Dessverre henger det politiske Larvik etter i utviklingen. Det er sterkt beklagelig at Kristelig Folkeparti ser ut til å bli helt alene om å sette en kvinne på topp. Enda verre er det at nominasjonsprosessen i flere av de store partiene er gjennomført på en måte som vil resultere i en fortsatt stor mannsdominans i kommunestyret.

Larviks utvikling er avhengig av at vi tar alle tilgjengelige menneskelige ressurser i bruk. På en rekke områder er vår suksess nå knyttet til de resultatene kvinnene oppnår. Og selv om det fortsatt er en lang vei å gå før vi opplever reell likestilling lokalt, så bør solidariteten 8. mars først og fremst rettes internasjonalt. Verdens kvinner eier rundt en prosent av verdens eiendom, og mottar rundt ti prosent av all lønn som utbetales i verden. Derfor er 70 prosent av verdens fattige kvinner og to av tre analfabeter er kvinner.

Gjennom innvandring har vi i Norge fått kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og æresdrap av kvinner nærmere vår egen virkelighet. Derfor er det så viktig å støtte unge kvinner med innvandrerbakgrunn som med livet som innsats presser fram slike viktige saker på dagsordenen.

Selv om kvinnene stormer mot eller besitter toppen på flere områder i larviksamfunnet, har kvinnedagen derfor fortsatt sin store berettigelse. Til alle tider har det vært ulike spørsmål som har preget dagen. Nå er det avgjørende å ha et internasjonalt og flerkulturelt perspektiv. Det er uendelig mange kvinner som har behov for vår solidariske støtte.