Larviks omdømme

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

Leder Oslo-rabulist, fritenker, filosof, forfatter og tidligere Ap-ideolog Erling Fossen raljerer over Larvik i siste nummer av Kommunal Rapport. I denne ukeavisen fikk nær 140.000 lesere før helga en utlegning av hvorfor Drammen har lykkes med å få et positivt omdømme. Larvik derimot, blir brukt som eksempel på det motsatte. Hos oss har brandingprosjektet slått fullstendig feil, i følge den samme Fossen.

Vi skal la debatten om brandingprosjektet ligge. For Fossen tar et utgangspunkt som det likevel er verd å reflektere over. Han viser til at det fortsatt er en nettoutpendling av 2.000 arbeidstagere daglig fra Larvik. Dette er selvsagt med på å redusere byens betydning for egne innbyggere. I økende grad er det nabobyene som blir benyttet til handel, kulturopplevelser - og fotball. Nye arbeidsplasser blir laget i Tønsberg og Sandefjord, men ikke i Larvik, slår Fossen kategorisk fast.

Forskjellen mellom Drammen og Larvik er, hvis vi forstår Fossen rett, at Drammen har klart å gjøre noe med sine offentlige rom mens Larvik kun har endt opp med en logo. Det kan så langt være riktig. I så fall har ikke Fossen fått med seg at Larvik står på terskelen av en storstilt byfornyelse. Hotellet kommer, kulturhuset er vedtatt og ferja blir flyttet. I løpet av få år vil vi derfor folket kunne ta tilbake sjøfronten. Byen vil kunne utvikles mot vårt naturgitte fortrinn - fjorden - dersom kommunepolitikerne følger opp sine tidligere vedtak. Frustrasjonen består i at ting tar tid i Larvik, men vi lever nå i håpet om at omkampenes tid er forbi.

Og vi skal gi Fossen rett i ett vesentlig moment. Han understreker hvor viktig det er at enhver kommune evner å forløse det potensialet og de kreative kreftene som allerede er til stede i byen. Det er langt viktigere enn troen på at vi skal tiltrekke oss nye kunnskapsmedarbeidere. Derfor er det nå så avgjørende at kulturhuset blir realisert i tråd med visjonene. Derfor er det avgjørende at indre havn blir utviklet på en måte som gir rom og vekstkraft for kompetansebedrifter, kulturopplevelser og den høyskolen vi allerede har fått etablert.

Og dersom dette blir resultatet, er diskusjonen om selve brandingprosjektet helt underordnet. For det kan jo hende at Larvik trengte å gå gjennom også dette for å få vitalisert alle de gode kreftene som vil og kan gjøre noe for byen vår. Vi er på vei.

«Vi lever nå i håpet om at omkampenes tid er forbi.»

Artikkeltags