Gå til sidens hovedinnhold

Kan alltid bli bedre

Artikkelen er over 3 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Utdanningsdirektoratet har offentligjort Elevundersøkelsen for årets elevkull. Elevundersøkelsen er en anonym undersøkelse der elevene stilles spørsmål om alt fra læringsmiljø til trivsel. En vesentlig del av undersøkelsen dreier seg om mobbing, og resultatene gir ofte en solid pekepinn om hvilke skoler som har utfordringer knyttet til det sosiale miljøet.

Hovedoverskriften for Larviks del må være at tallene går i riktig retning. LES SAKEN HER: Gjermund slet med mobbetallene - så fikk han lærerne ut i friminuttene (+)

5,7 prosent av elevene i 7. og 10. trinn i Larvik har svart at de har opplevd mobbing to ganger, eller mer, den siste måneden. Det er bedre enn både gjennomsnittet i Vestfold og gjennomsnittet for hele Norge. Men samtidig er vi glade for at Larviks skolesjef, Tuva Enger, ikke velger å juble over tallene. «Ingen skal bli mobbet. Vi har en absolutt nulltoleranse for mobbing,» sier Enger. Og det må være utgangspunktet for alle som jobber i skolen.

Larviks gjennomsnitt på fem prosent baserer seg ikke på jevne resultater fra skolene i vårt distrikt. Resultatet fra enkeltskoler trekker snittet kraftig opp. Ved Tjodalyng ungdomsskole oppgir nesten 30 prosent av elevene på det 10. trinnet at de har opplevd mobbing.

Dette er alvorlige tall, og skoleledelsen, ved rektor Terje Berglie gjør rett i å ta undersøkelsen dypt alvorlig. Samtidig er de enorme sprikene fra skole til skole også med på å indikere noe av svakheten ved undersøkelsen. Da Kvelde skole for noen år siden fikk omtrent like begredelige tall kom det i etterkant fram at enkeltelever ikke hadde tatt undersøkelsen seriøst. Man kan ikke se helt bort fra at det kan være noe av forklaringen bak de ekstreme tallene ved Tjodalyng ungdomsskole. Uansett bakgrunn - tallene indikerer at noe må gjøres.

Det viktigste er at kampen mot mobbing ikke stopper, enten undersøkelsen viser gode eller dårlige tall. Et godt skolemiljø krever innsats fra både ansatte, foreldre og elever. Hver eneste dag.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.