Når utryggheten rår

Artikkelen er over 16 år gammel

«For å ta vare på folks trygghetsfølelse, må politiet gis ressurser til å oppklare lovbrudd»

DEL

I går kunne vi igjen lese om hva som skjer når menigmann opplever at kriminaliteten rammer dem selv. Et innbrudd i et ganske vanlig hus er som oftest en notis i dagens medier. Man leser om folk som bryter seg inn på annen manns eiendom, for så å ta med seg hva som måtte finnes av verdisaker. Sjelden hører man historiene om hva denne typen hæ rverk betyr for dem det rammer.

Nå tror vi ikke at slike historier påvirker dem som utfører de kriminelle handlingene. Ulik kriminalitet har ulike årsaker, og de som utfører dem har forskjellige bakgrunn og motiver. Derfor vil også metodene som kan redusere kriminaliteten variere.

Innbrudd i boligstrøk fører til et sterkt behov for sikkerhetssystemer og andre forhold for beskyttelse av boligene. Samtidig kan områdesikring med god gatebelysning og nært naboskap minske mulighetene for innbrudd. Mye tilsier at man også kan redusere kriminelle handlinger ved å gjøre det vanskeligere og mer risikofylt å utføre ugjerningen.

Anny og Per Michaelsen roser politiet i Larvik for handlekraft, og understreker viktigheten i at vinningsforbrytelser blir tatt på alvor og at politiet setter inn ressurser på å oppklare sakene. Det er det neppe særlig uenighet om.

For justisminister Odd Einar Dørum har rett når han tidligere har p åpekt at et viktig element ved rettssikkerheten er at innbyggerne beskyttes mot overgrep fra andre borgere.

Tallene fra Larvik i 2003 viser at vi har hatt færre innbrudd, men at oppklaringsprosenten har gått ned.

I dag viser politiets tall at halvparten av politisakene i Larvik er vinningskriminalitet, mens fem prosent er voldssaker. Det brukes derimot mer resurser på voldssaker enn på vinningsforbrytelsene. Tallene er neppe preventive i forhold til dem som står bak vinningskriminaliteten.

Å verne innbyggerne mot overgrep fra andre borger er en utfordring i forhold til rettssikkerhet. For å ta vare på folks trygghetsfø lelse, må politiet være synlige i lokalsamfunnet, og de må gis mulighet og ressurser til å oppklare lovbrudd. Og de skyldige må straffes.

Artikkeltags