Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører fra Venstre?

Artikkelen er over 14 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Venstres Hallstein Bast har lyst til å bli ordfører. Det må han gjerne. Ja, det er rett og slett litt befriende med politikere som ikke setter sitt lys under en skjeppe. Og Bast hører så virkelig ikke til blant disse. Som leder av kommunestyrets aller minste gruppe, bestående av ham selv alene, tilkjennega Bast før helga håpet om å bli ordfører i Larvik. Og den meget aktive venstrepolitikeren har gjennom en rekke år vist en unik evne til å markere seg selv og sitt parti.

Når vi likevel mener Hallstein Bast ikke bør blir Larviks neste ordfører, så skyldes dette to forhold. Det bør være innbyggerne i Larvik som gjennom høstens kommunevalg, får den avgjørende innflytelsen over hvem som skal ha kommunens mest fremskutte posisjon. Vi har tidligere beklaget at det ikke er blitt innført direkte valg av ordfører i Larvik. Men selv om så ikke ble tilfelle, så er ordførerspørsmålet noe av det viktigste velgerne innbys til å ha en mening om.

Derfor bør ordføreren komme fra ett av partiene med størst oppslutning ved kommunevalget. For åtte år siden gjorde Fremskrittspartiet og Høyre en avtale der det største partiet skulle få ordføreren. Dette var en klar beskjed velgerne satte pris på å få før valgdagen. Og en tilsvarende avklaring bør det være også innenfor alle de ulike konstellasjonene som kan bli aktuelle.

Vi tror rett og slett ikke innbyggerne i Larvik vil forstå det dersom kommunens fremste tillitsvalgte bare har fem-seks prosent av kommunens befolkning i ryggen. Like lite vil mange velgere akseptere at deres stemme på ett parti og en toppkandidat, til tross for en eventuell valgseier, skulle føre til en ordfører man aldri kunne tenkt seg å støtte og kanskje på forhånd heller ikke ante var aktuell.

Dernest vil Bast vanskelig kunne fremstå som en samlende ordfører for Larvik. I vesentlige saker, som når det gjelder hotellet på Batteritomta, er han på kollisjonskurs med hva det store flertallet ønsker. Men dette understreker igjen bare viktigheten av at ordføreren velges ut i fra en politisk enighet i kommunestyret og ikke etter et taktisk spill og forhandlinger mellom partiene i etterkant av valgnatta.

Derfor må Basts ordførerkandidatur være avhengig av et eventuelt valgskred for Venstre neste høst. I så fall skal vi ønske ham hjertelig velkommen som Larviks nye ordfører.