Gå til sidens hovedinnhold

I utakt med folket

Artikkelen er over 5 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det er gått mange runder med Grandkvartalet, byens kanskje største og viktigste utbyggingsprosjekt, siden ideen om et kvartal med en miks av næring/butikker, boliger og hotell ble lansert i februar 2007.

Da planutvalget fikk presentert Finn Erik Røed og Jan Hansens planer og visjoner for første gang 13. februar 2007, var tilbakemeldingene utelukkende positive.

Siden den gang har det skjedd mye – og lite. Planer er blitt lagt fram, behandlet og vedtatt. Byggestart datofestet – og utsatt. Og nye planer er lansert. Etter at planutvalget tirsdag sa nei til å legge de siste omarbeidede planene ut på høring, er det mer i det blå enn noen gang hva som vil skje med Larviks kanskje viktigste område i forhold til byutvikling og vedtatt fjordbyvisjon.

Utfordringen med planene som nå er skrotet av et flertall i planutvalget, er dimensjon – og da i særdeleshet høyder på enkelte av byggene. Det er ingen tvil om at bygningene har et volum som bryter med mye av Larviks sentrumsbebyggelse. At de ligger på et av byens mest sentrale tomteområder, gjør at eksponeringen blir stor.

De reviderte planene bryter også med vedtatte retningslinjer for hva som bør tillates av høyder i sentrum. Derfor tar utbyggerne en sjanse når de velger å utfordre disse. Vi er i utgangspunktet tilhengere av at retningslinjer bør følges. Det er ikke bra at flere og flere sentrale byggeprosjekter utfordrer disse. Da er det kanskje noe galt med de vedtatte retningslinjene.

Like fullt – vi er ikke på linje med planutvalgets flertall i denne saken. Et levende sentrum er forhåpentligvis et mål for alle, og da trengs det folk der. Et viktig element i den forbindelse er en fortetting av boliger. Et godt grep kan her nettopp være å gå i høyden.

Nå skal en vokte seg vel for å ta engasjement i avisspalter og sosiale medier som en sannhet i forhold til hva majoriteten mener, men eksplosjonen av reaksjoner etter tirsdagens vedtak er rett og slett voldsom.

Onsdag kveld ble det opprettet en underskriftsaksjon på nettstedet undrskrift.no, og i formiddagstimene i går hadde over 1.100 skrevet under elektronisk, og det varsles fakkeltog og aksjoner. Mange er i opprør.

Vi tror den kanskje viktigste årsaken til frustrasjonen som nå får utløp, er et brennende ønske om at noe må skje. Særlig kan det synes som om den yngre delen av befolkningen, de som faktisk skal leve med og i Larvik i mange år, har sett seg lei av holdningene til pressgrupper og politikere i godt voksen alder.

Politikerne i planutvalget går i denne saken imot fagfolkene i administrasjonen. Ting tyder også på at noen går imot flertallet i sitt eget parti. Vi er dessuten sikre på at de også går i utakt med flertallet i folket.

Derfor håper vi det lar seg gjøre å ta enda en runde, særlig siden det faktisk ikke er snakk om å vedta planene, men legge dem ut på høring. Der nettopp folket kan si sitt.

Kommentarer til denne saken