Skoler i budsjettkamp

Artikkelen er over 7 år gammel

«Det blir en utfordring for politikerne å lande på en løsning der hele Larvik-skolen sees under ett»

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Leder I to dager har Larvik kommunes politikere og deler av administrasjonen satt hverandre stevne på Havna hotell på Tjøme. Det har ikke bare vært en oppløftende opplevelse. For i 2010 er kommunen nødt til å stramme inn budsjettet med 28 millioner kroner. For med en kommune med et budsjett på i overkant av to milliarder kroner, høres ikke nødvendigvis dette skremmende mye ut. Men selv i en så stor kommune som Larvik, med over 41.000 innbyggere har man faktisk ikke veldig mye penger å flytte på, uten at det får til dels betydelige konsekvenser. Mesteparten av kommunens utgifter dreier seg om lønn, og derfor er det ikke annet enn forventet at rådmann Arve Semb Christophersen må foreslå tiltak som går ut over både stillingshjemler og tjenesteproduksjon. Når mye penger skal spares, er det også nødvendig at de tunge sektorene tar sine tunge byrder. Men det blir ikke overraskende ramaskrik når man ser seg nødt til å gjennomføre innsparinger innenfor skolesektoren og eldreomsorg. Mer beroliget blir man ikke når en blir fortalt at disse innsparingene også vil finne sted de neste årene.

Det er viktig at budsjettprosessen, slik rådmannen foreslår, synliggjør nødvendige investeringer. Derfor blir det for eksempel helt sentralt å se på totalsatsingen innenfor grunnskolen i Larvik. Den såkalte skolebruksplanen vil vise hvilke muligheter man har for å organisere skolen på en måte som gjør det mulig å optimalisere ressursbruken, og på denne måten bidra til et ressursmessig løft for Larvik-skolen.

I budsjettforslaget får grunnskolen økt sine rammer, men ikke tilstrekkelig til å dekke økt rammetimetall, forsterket opplæring og fysisk aktivitet for elever på barnetrinnet. Ved å tilpasse skolens virksomhet til lavere elevtall og en bedre utnyttelse av skolekapasiteten, utvikler man en skole der ressursutnyttelsen blir best mulig. Dette er ikke minst viktig i Larvik, der man allerede ligger lavt, sammenliknet med de fleste andre norske kommuner.

Dette er imidlertid ikke lett å forholde seg til for foreldrene ved Rødbøl og Bommestad skoler. Barneskolen er en svært viktig arena i lokalmiljøet, og ingenting er mer naturlig enn at man vil kjempe til siste slutt for å opprettholde skolen i nærmiljøet. Likevel blir det en utfordring for politikerne å lande på en løsning der hele Larvik-skolen sees under ett. Skolebruksplanen har allerede antydet en sammenslåing av noen trinn mellom Nanset og Bommestad, mens planene for en ny skole på Torstvedt også er lansert. En full samlokalisering av Bommestad og Rødbøl skoler må sees i en helhetlig sammenheng. I forhold for planene for Nanset- og Torstvedt-området, virker det mest naturlig at Rødbøl skole trekker det lengste strået.

Artikkeltags