Mandag hadde politiet i Larvik registrert i overkant av 20 tagginger i Larvik. I går kom de over flere. Denne gangen har politiet pågrepet en mann i 30-årene, noe som viser at tagging er noe langt mer enn et ungdomsproblem.

Tagging er blitt et stort samfunnsproblem, som ikke minst koster gård- og huseiere dyrt. Derfor er det viktig at alle som oppdager tagging, melder fra, slik at politiet kan få nødvendig hjelp til å oppklare skadeverket. Heldigvis er ikke taggingen et like stort problem i Larvik som det er i større byer.

Men likevel er det nødvendig å ta vandalismen på alvor. Straffen for tagging er varierende. Men dersom det dreier seg om spesielt graverende forhold, kan gjerningsmannen idømmes fengsel i opptil tre år. Svært ofte ender det imidlertid bare med bøter eller pålagt samfunnsstraff. Når tagging blir utført, er det viktig at «dekoreringen» fjernes så raskt som overhodet mulig.

For taggerne er nemlig det viktigste å bli synlig i bybildet. De ønsker i størst mulig grad oppmerksomhet om spraymalingen, og i enkelte taggermiljøer har man kommet så langt at man tilsetter malingen spesielle stoffer som vanskeliggjør renvaskingen. I Oslo kommune er det nå satt en tidsfrist på at all ny tagging skal være fjernet i løpet av 48 timer. En vandring i byens gater viser at så ikke er tilfellet i Larvik.

Det er også kommuner som har forsøkt å sette fjerningen av tagging i system, slik at også privatpersoner og næringsdrivende kan få hjelp til å rengjøre husvegger og fasader. Tagging er en alvorlig forbrytelse, og det er vanskelig å se at det i det hele tatt finnes noen formildende omstendigheter, slik man kan se i andre straffesaker. Å tilgrise det offentlige rom, og påføre samfunnet rengjøringsoppgaver for mange titalls millioner kroner, handler kun om et behov for å ødelegge og skade.

Derfor kan det virke som at det offentliges straffereaksjoner er for milde. I Oslo kommune har man nå innført en «Stopp tagging-ordning». Den er et tilbud til gårdeiere, borettslag, boligsameier og andre som ønsker en fasade uten skjemmende tagging. Som abonnent på ordningen er man sikret at all tagging blir fjernet fra fasaden innen 48 timer fra den er innrapportert.

Tilbudet omfatter nå samtlige bydeler i Oslo, og varierer i pris. Dyrest er det i «gamle» Oslo, der ordningen koster 160 kroner pr. løpemeter i året. Nå er tagging i Larvik langt fra så omfattende som i Oslo. Men likevel kan man lære av deres erfaringer. «Stopp Tagging-ordningen» har ifølge kommunen vist seg som et av de mest effektive virkemidlene i kampen mot tagging. Siden ordningen første gang ble introdusert i 2001, er taggingen blitt nesten halvert i flere bydeler. Det har lært kommunen og privatpersoner at rask og konsekvent fjerning av tagging har en preventiv virkning.

Også i Larvik bør vi ta til oss kunnskapen om hva som hjelper.