Tøff jobb for ny Nav-sjef

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

LederNav-direktør Tor Saglie (bildet under) meddelte i vår at han ikke søker forlengelse når åremålet utløper neste år. Og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fikk en typisk kort søkerliste da stillingen ble utlyst.

Ingen av delene var egnet til å overraske.

Nav-reformen er blitt kalt den mest kompliserte fusjonsprosessen som noen gang er gjennomført her i landet, og underveis har problemene for brukerne overskygget formålet med reformen. En mildt sagt tøff jobb venter den nye lederen Joakim Lystad, som statsråden har headhuntet fra sjefstillingen i Mattilsynet – og som hun ved gårsdagens utnevnelse betegnet som den beste kandidaten i landet til oppgaven.

Riksrevisjonen og Arbeidstilsynet har i flere omganger påvist og påtalt urovekkende forhold etter Nav-etableringen for drøyt fire år siden.

Det har handlet om økende køer og alvorlige systemfeil ved utbetaling av sykepenger, overgangsstønad og barnebidrag. I den siste rapporten fra Riksrevisjonen dokumenteres det at hele syv av ti brukere ikke hadde fått individuell hjelp med å komme tilbake i jobb, og at trygdesøkere ble utsatt for forskjellsbehandling – begge forhold i striden med loven, og med manglende internkontroll som et stikkord.

I en fersk debattbok, «NAVet som knakk», rettes det sterk kritikk mot forarbeidet så vel som den politiske oppfølgingen av reformen. Forfatteren, seniorrådgiver Kristian Lislerud, beskriver et «selvbeskyttende system innen makteliten» og en reform som ble bygd ovenfra, uten tilstrekkelig kontakt med de lokale saksbehandlerne som nå skulle kunne håndtere både Trygdeetatens og Aetats omfattende regelverk. Slett politisk håndverk og manglende vilje til å forenkle jungelen av tiltak og ytelser, lyder dommen.

Det er ubegripelig at Ap har tatt så lite ansvar for gjennomføringen, sier Lislerud i et intervju med Klassekampen og minner om at oppslutningen om velferdsstaten fordrer kvalitet i velferdsordningene. Den største av alle ordninger, Nav, forvalter en tredjedel av statsbudsjettet med sitt ansvar for hjelp og veiledning til hundretusener av nordmenn. Joakim Lystad har solid erfaring med fusjons- og omstillingsprosesser i store, offentlige etater.

Nå strømmer det på med lykkeønskninger i ny jobb. Det vil han trenge.

Artikkeltags