Ville fjerne nynorsk

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Leder«Et skoleforsøk må være faglig gjennomtenkt.»

Elevene i Larvik er lei av nynorsk. Og nå har de fått støtte av et flertall i kommunestyret. 19. desember fikk Høyre, Frp og KrF flertall for sitt verbalforslag om å søke om fritak for skriftlig sidemål i grunnskolen i Larvik. Men direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet vender tommelen ned.

Et forsøk med frivillig nynorsk i larvikskolen ville nemlig fått konsekvenser for elevenes videre skolegang. Når de samme elevene kommer til videregående skole, så møter de fortsatt skriftlig nynorsk enten de vil eller ikke. Derfor blir det noe underlig at kommunestyret ønsker å gå i gang med et lokalt undervisningsforsøk som likevel ikke er fundamentert i hele elevens utdanningsløp.

I osloskolene er det forsøk med frivillig nynorsk på videregående skole, og nær ni av ti elever velger nå bort nynorsk dersom de får anledning til dette. Men også slikt får konsekvenser for videre utdanning. Skal du for eksempel søke deg inn på lærerutdanningen, så forlanges det skriftlig nynorsk. Med forsøket i Oslo er nå de aller fleste elevene forhindret fra å velge denne utdanningen.

Det er all grunn til å vurdere ulike forsøk i norsk skole. Og det kan godt hende at det er rett, slik enkelte hevder, at lese og skriveopplæringen totalt sett vil bli bedre dersom elevene har kun et skriftlig norskfag å forholde seg til.

Derfor håper vi Utdanningsdirektoratet nå sikrer en grundig forskning og evaluering av de forsøkene som har vært gjort med frivillig skriftlig sidemålsundervisning. Resultatet av denne bør danne grunnlaget for en stortingsbehandling med mål om å styrke og ikke svekke norskkunnskapene hos elevene. Men i utgangspunktet er det grunn til å være skeptisk til påstandene om at elevenes kunnskaper øker dersom man reduserer kravene til hva de skal lære. Det er til tider tungt å tilegne seg kunnskap. Men er ikke målene nettopp å stille økte og ikke mindre krav til elvene i norsk skole?

Uansett må skoleforsøk være faglig gjennomtenkt og ikke basere seg på elevers misnøye eller lokalpolitikeres behov for å score billige poeng blant unge velgere. Derfor er vi helt enige med RE-leder Sissel Gro Johnson, som mener at debatten om sidemålets fremtid er en nasjonal debatt og ikke et lokalt stridstema i Larvik.

Vi mistenker kommunestyrets flertall for ikke å være så lei seg for at deres ønske om frivillig nynorsk ikke ble gjennomført. For det viktigste var kanskje å gjøre seg mer populære i skolegården på distriktets ungdomsskoler?

Artikkeltags