Fra mandag 26 oktober kan leger på legevakt bli tatt ut i streik. Årsaken er mange år med uholdbar arbeidsmengde. Streiken dreier seg ikke om lønn. Det handler om din rett som pasient til å møte en uthvilt lege på fastlegekontoret og legevakt.

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for fastlegene. Kommunene har en plikt til å tilby legevakt. KS og legeforeningen har vært enige om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven for fastleger. Dette har vært nødvendig for å ha nok fastleger til å bemanne legevakt. I takt med at presset på fastlegeordningen har økt, har dette ført til en uholdbar situasjon. Arbeidsbelastning for fastleger som har legevakt er 68,3 timer i uka i snitt. 10 % av fastlegene jobber 100 timers arbeidsuke. Hver uke. Hele året.

Legevakten yter kritisk akuttmedisinsk beredskap i kommunene. En av seks av oss må innom legevakt for akutt sykdom eller skade i løpet av året. Stort sett er det snakk om enkle infeksjoner, forstuinger eller mindre skader. Alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt og hjernehinnebetennelser, eller bilulykker, kommer også. Legevakter er bemannet av fastleger. Hadde du takket ja, om jobben innebærer 100 timers arbeidsuke?

Belastningen på legevakt kommer i tillegg til hverdagen på legekontorene. Det er summen av dette som medfører at det i dag er rekrutteringssvikt til fastlegeyrke i store deler av landet.

KS ønsker fortsatt å styre fastleger og legevakt slik det passer kommunene, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS. Regjeringen kom med en handlingsplan for fastlegeordningen i vår. Organisering av legevakt er et av punktene som skal vurderes. Det er helt klart at legevakt må tilpasses til dagens utfordringer. Men fram til dette er på plass, må KS ta ansvar for legevakt. Ikke drive rovdrift på fastlegene.

Det er stor fare for at det blir streik på legevakt etter bruddet i forhandlingene mellom KS og legeforeningen. Pasienter vil kunne oppleve lengre ventetid på legevakt ved mild og moderat sykdom eller skade. Akutt medisinsk hjelp vil bli gitt.

Kunne KS unngått streik? Ja! Det hadde vært mulig. Fastlegene tilbød mulighet for maksimalt pålagt legevakt 7 timer aktiv vakt eller 28 timer beredskapsvakt. Hver uke, hele året. Ut over dette kan det inngås individuelle avtaler med hver enkelt lege.

Et større vern av arbeidstiden for fastleger tjener samfunnet på. Pasienter vil møte våkne og motiverte leger. Både på fastlegekontoret òg på legevakt. Kommunene vil oppleve en stabilisering av fastlegeordningen. Samfunnet vil få lavere helseutgifter gjennom redusert dødelighet og bedret etterlevelse av behandling. Men dette ønsker ikke KS. Da blir det streik.