Når du møter en lege på legevakta, er det stor sjanse for at dette er samme lege som på dagtid er fastlegen til deg eller noen andre i familien. Fastlegene i Norge er forpliktet til å delta i legevaktsordningen i kommunen. Slik har det vært lenge, veldig lenge. Men ting har endret seg de siste årene. Loven har ikke. Legevaktsoppgavene og fastlegeoppgavene har blitt vesentlig mer omfattende de siste årene. Fastleger med flere år i yrket forteller om en enorm økning i oppgaver og arbeidstid bare de siste 10 årene. Før kunne en fastlege gjerne ha hjemmevakt uten noe særlig utrykning. Nå er det stadig flere legevakter som har tilstedevakt. I Larvik er to leger på plass ved Larvik legevakt fra 16 til 23 i hverdagen, 8-23 i helgene og en lege er der hver eneste natt, julaften, nyttårsaften eller 17.-mai. Jeg og mange med meg synes legevakt er spennende og en hyggelig del av jobben, men alt med måte.

Andre arbeidstaker har et lovfestet tak på 200 timer overtid per år. Denne begrensningen gjelder ikke fastlegen din. Kommunene kan beordre og planlegge for at fastlegen på sin fritid skal bemanne legevaktene. Legevakt regnes liksom ikke med i arbeidstiden. Denne høsten var det planlagt at hver fastlege i Larvik skulle jobbe ca 200 legevaktstimer fra august til nyttår. Natt, kveld, og annenhver helg. Dette er timer som kommer i tillegg til vanlige arbeid mandag til fredag på legekontoret. Når det er velkjent at en vanlig fastlege jobber vesentlig mer enn 40- timer i uka, er dette ikke greit! Pasientene får best oppfølging av fastlegen som kjenner pasienten fra før. Fastlegen har mulighet til å se hvilke medisiner pasienten bruker og kan planlegge for videre oppfølging og utredning. Når fastlegen ikke får tid til å følge opp på dagtid, blir det mer belastning på legevakta på kveld og helg.

Legeforeningen har i årets forhandlinger med KS krevd at fastlegene ikke kan pålegges mer enn 1 vakt per uke (7 timer tilstedevakt eller 28 timer beredskapsvakt). Dette er fremdeles nesten det dobbelte av det andre kan pålegges. Vi har ikke bedt om mer lønn, men KS møter oss likevel ikke. Vi har også sagt at det er full lokal forhandlingsmulighet, for kommuner og legevakter er ulike.

Blir det en ubesatt vakt i den oppsatte legevaktsturnusen, blir en fastlege beordret inn, og det er få muligheter til å nekte. Selv om du har jobbet 50 timer denne uka, eller vært oppe siden 7, er det bare å ta seg en ekstra kopp sterk kaffe og dra på seg legefrakken. Undersøkelser viser at fastleger som deltar i legevakt, jobber opp mot 70 timer per uke (ref.: tidsbruksundersøkelsen). Når kommunene vet at de med loven i hånd kan pålegge fastlegene ubegrensede antall vakter, er det liten vilje til å endre situasjonen. Fast ansatte legevaktsleger og interkommunale legevaktsentraler vil redusere vaktbelastningen. Larvik kommune har hatt få eller ingen faste ansatte legevaktsleger det siste ¾ året som har tatt unna mye av belastningen tidligere. Dessverre går det til syvende og sist utover pasienten; for en sliten lege er ikke en god nok lege. Rekruteringen til fastlegeyrket er dårlig, og med utslitte leger som slutter, står pasienten i fare for å ikke få noen fastlege i det hele tatt.

Dette handler ikke om penger. Det handler om forutsigbarhet og kontroll over egen fritid. Jeg ønsker meg ikke bedre betalt legevakt. Jeg ønsker færre legevakter! Arbeidsgiveransvaret for legevaktslegene ligger hos kommunene, derfor må KS og kommunene skjønne at de ikke kan drive rovdrift på fastlegene. Når KS nå ikke har møtt våre krav, risikerer vi at fra 26.oktober må selv fastlegene bytte ut legefrakken med streikevest. Jeg håper dere forstår at vi vil ramme KS og ikke dere, kjære pasienter. Alle trenger legevakta. Legevakt er arbeidstid, ikke fritid!

Kilder: Tidsbruksundersøkelsen https://www.legeforeningen.no/contentassets/5a5cca4971f545d5801ae524dbb07e45/rapport-om-fastlegers-tidsbruk-med-vedlegg.pdf