Ble litt paff her forleden da hun klarte å få oppmerksomhet på TV ved å foreslå å kutte støtten til HRS på 1.8 millioner pr år. Hun argumenterte med at det førte til unødig stigmatisering, og fremmedfiendtlighet? Tenk så mye bedre vi ville få det hvis vi slapp å lese det HRS produserer? Hege Storhaug og HRS er forsøkt demonisert med jevne mellomrom, men har de noen gang blitt tatt i feilinformasjon? Aldri!

Vi har ytringsfrihet i dette landet fru Westgaard-Halle! Mener du virkelig at vi er best tjent med å skjule problemer, snakke om dem, men ikke si hvem som står bak, - slik som myndighetene, skoler, politiet og media gjør? Tror du det tjener integreringen av innvandrere og spesielt muslimer? Jeg tror faktisk det motsatte. Folk er ikke like kunnskapsløse som deg. De ser at innvandrere står bak selv om media ikke nevner det. Slossingen på Nanset forleden da to biler med muslimer kolliderte, de føk på hverandre istedenfor å benytte papir og penn. Ikke et ord om at de var syrere eller arabere. Coronasmitten sprer seg, - fra Oslo Øst hvor det bor flest innvandrere, fra butikker i Larvik som blir drevet av innvandrere. Det må holdes skjult. Det er ingen problemer på videregående skole i Larvik med mindre du snakker med en pensjonert lektor. Problemene må holdes skjult, med samme argumentasjon som fru Westgaard-Halle bruker for å få fjernet støtten til HRS.

Jeg er positiv til innvandring, men synes integrering må inneholde krav til dem vi bevilger asyl og senere statsborgerskap, krav om å forholde seg til norske lover og opplæring i skikk og bruk! Vi kan ikke akseptere at Sharialover skal stå over våre norske. Vi har mye å lære av fremmede kulturer, men hvor er de? Hva gjør de til daglig? Jeg treffer menn som jobber, ungdommer (gutter) som bommer røyk, men kvinner?

Voksne damer i fotside, flagrende gevanter og hijab som blir livredde hvis du henvender deg. Vil muslimer integreres?

Bør ikke integrering også bestå i å peke på problemene, ikke legge skjul på hvem det er, konfrontere dem det gjelder slik vi gjør med våre egne? Det er da tross alt en hel del innvandrere og muslimer her som ikke representerer annet problem enn at de ikke tar tak i trosfeller som oppfører seg dårlig.

Tror fru Westgaard-Halle vi bedrer integrering og assimilering ved å skjule problemer så er hun dessverre i bås med de politiske korrekte, og bare vil bidra til enda mer stigmatisering og fremmedfientlighet.

HRS bedriver folkeopplysning med 1.8 millioner i årlig støtte som du vil ta fra dem.

Moskeene i Oslo får ca 100 millioner i årlig støtte - med din velsignelse, men det kan vel neppe kalles folkeopplysning?

Jeg synes fru Westgaard-Halle burde redegjøre for sitt syn her i avisen.