Jeg har spurt deg før uten å få svar, men prøver igjen:

Kan du redegjøre for hva HRS og Hege Storhaug gjør galt siden du står i fremste rekke og vil fjerne den årlige støtten på 1.8 mill. kroner? Minner om alle millionene som ytes til støtte av kulturer som misjonerer for alt vi vanlige folk mener er galt; kvinneforakt, kjønnslemlestelse, æreskultur og generell motarbeidelse av vår måte å leve på.

Når du, eventuelt er i gang, så ta deg tid til å gjøre rede for din iver etter å bygge vindturbiner? I det siste har du ivret etter å plassere dem på havet. Motstanden for «vindmøllene»n på land er i ferd med å få sin virkning: Ubotelig skade på urørt natur. Dynamitt og anleggsmaskiner for å bygge veier for at monsterbyggene skal komme fram. Nedslakting av fugler fra rødlista som andre blir bøtelagt for å avlive, for ikke å snakke de verdifulle insektene de tar knekken på.

Tror du problemene løses ved å plassere dem på havet? Er det fordi plastavfall, oljesøl, fuglelik og havarier ikke vil synes? Kunne vært fint om du også kunne fortelle oss litt om den økonomiske siden av saken. Hva koster en vindturbin på havet – kan den betale/lønne seg?

Ser at du er skuffet over at SV ikke kom med i Støres regjering.

Mitt siste spørsmål er derfor; representerer du Høyre på Stortinget?