Les loggen fra dagens kommunestyremøte her

Møtet ble gjennomført som et videomøte der representantene deltok fra sine hjemmekontorer.