Les loggen fra kommunestyremøtet onsdag

Dette var det fjerde møtet i kommunestyret i Larvik etter sommerferien.