Før møtet gjennomførte utvalget følgende befaringer.

Klokken 09.10 Dr. Holms vei 16

Klokken 09.25 Elveveien 135

Klokken 09.50 Grønnebergveien 5A

Klokken 10.10 Farris Bad (plansak)

Klokken 10.40 Ausrødveien v/Kongeskogveien 1A-E

Møtet ble oppdatert i loggen nedenfor. (Helt nederst i artikkelen finner du sakene som ble behandlet i møtet)

Her er sakslisten for møtet:

PLANSAKER:

145/23 Referatsaker

146/23 Detaljert reguleringsplan for Lillevik renseanlegg - 1.gangsbehandling

147/23 Endring av reguleringsplan for Batteritomta/Vestre Kvartal, planID 2000.04.02, gbnr. 3020/1931, forenklet prosess etter pbl. 12-14

148/23 Detaljert reguleringsplan for Holmejordetveien 11 - Sluttbehandling

149/23 Eventuelt

BYGGESAKER

150/23 Referatsaker

151/23 Førstegangsbehandling - Bruksendring av eksisterende enebolig til tomannsbolig - Dr Holms vei 16 - gbnr. 2011/301

152/23 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF/byggeforbudet langs sjø - Riving av eksisterende hytte og anneks og oppføring av hytte - Lamøya 54 - gbnr. 1030/48

153/23 Behandling av klage - Tillatelse til oppføring av garasje - Torstvetløkka 20 - Gbnr. 2009/452

154/23 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - Oppføring av enebolig på gbnr. 5001/346 og 338 - Auserødveien

155/23 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra plankrav for oppretting av grunneiendom - Lesten - Gbnr. 1090/2

156/23 Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon i strandsonen - Oppføre plattinger - Tvistein Fyr - Gbnr. 4151/1 Side 2av 2 Saksnummer. Sakstittel Skjerming

157/23 Behandling av klage - Avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealformål for arealoverføring - Ødegårdsveien - Gbnr. 1010/112

158/23 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - Trapp med repos - Grønnebergveien 5A - Gbnr. 1026/238

159/23 Behandling av klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad fra arealformål forretning - Bruksendring fra forretning til treningssenter - Elveveien 135 - Gbnr. 2008/128

160/23 Førstegangsbehandling - Oppheving av tidligere vedtak - Vedtak om tillatelse til etablering av parkeringsplass - Grevle - Gbnr. 4039/14

161/23 Behandling av klage på vedtak om dispensasjon fra byggegrense mot Farris - Bruksendring av kabellager - Farriseidet - Gbnr. 4067/49

162/23 Behandling av klage på avslag på fradeling etter jordloven - Holtebygdveien 69 - Gbnr. 2118/16 m.fl.

163/23 Delegasjonssaker i perioden

164/23 Eventuelt