Det var imidlertid 8. mars og en dansk kvinne som skulle holde et foredrag og som forårsaket trafikk kaos utenfor Berg arbeidskirke på Brunlanes. En stappfull kirke ville høre om Jesus.

Det lokale koret Tunklang åpnet med 4 sanger før den danske bestselgeren åpnet sitt foredrag. I Danmark er hun en kjent journalist – Charlotte Rørth, og startet også foredraget med å fortelle om da hun intervjuet dronning Margrethe på Amalienborg slott. Dronningen sa noe som gjorde inntrykk på den ikke troende journalisten.

Da Margrethe overtok tronen etter kong Fredrik, fikk dronningen en ekstra indre styrke til å takle det store presset som fulgte. En styrke som dronningen bare visste var gudgitt.

Da Charlotte Rørth´s bok «Jeg møtte Jesus» kom ut på en fredag i 2015, ble den en bestselger i Danmark, mandagen etter. Nå er hun på lanseringsturné med sin andre bok, «Vi møtte Jesus». Hun fortalte i sitt foredrag fra begge disse bøkene og åpnet for spørsmål etter en pause med kaffe og noe å bite i. I pausen ble det kø for å sikre seg en eller begge av bøkene med forfatterens signatur.

Hennes store fortelling er da hun ble truffet av et sterkt lys i pannen, og en påfølgende kraft som gikk igjennom hele hennes kropp. Hun opplevde en enorm kjærlighet og følte seg elsket av Jesus. Hun gikk tidligere bare i kirke på julaften og var verken et religiøst eller et spirituelt menneske. Allikevel ble hun sterkt troende etter denne erfaringen og sammenligner den med apostelen Paulus sin opplevelse. I Bibelen står det at han ble overasket av et sterkt lys og en stemme fra himmelen, da han var på vei til Damaskus for å forfølge de kristne. Jesus sa i dette synet til Paulus; - Hvorfor forfølger du meg?

Jesus møtte også Charlotte i en ny opplevelse i Spania, nesten ett år etter. Da alle har forlatt et sakristi der hun sitter og har en stille stund, dukker plutselig Jesus opp foran henne. Charlotte får en åpenbaring og blir tatt med i et syn til Israel 2000 år tilbake i tid. Jesus har en blå kjortel og hennes glede oppleves større enn ved første møte. Charlotte spør Jesus hva hun skal gjøre? - Jeg stoler på deg! svarer Jesus kryptisk. Etterhvert er det bare Charlotte og Jesus. Han snakker til henne på arameisk i 15-20 minutter, språket han brukte da han gikk på jorden den gangen. Charlotte forstår ingenting, men allikevel gir møtet et så sterkt inntrykk at hun nå reiser land og strand for å dele sine opplevelser.

Det var Svein Kr. Waale i Brunlanes frikirke som hadde hørt om Charlotte Rørth og som tok initiativ til invitasjonen. Arrangementet ble derfor et godt samarbeid mellom frikirken og Berg menighet.

Mens den første boken omhandler Charlottes møte med Jesus, handler bok nummer 2 om hennes møter med andre, som har opplevd tilsvarende eller er opptatt av emnet. Hun fortalte om forskning som tyder på at 50% av menneskene på jorden, opplever en eller flere åndelige og uforklarlige opplevelser i løpet av sitt liv, og da ikke bare innenfor kristendommen, men i alle religioner.

Det som har blitt viktig for journalisten idag er å ta ytringsfriheten også inn i protestantiske miljøer. Våre kirker i Danmark og Norge, forteller hun, er faktisk den gruppen i verden som enten opplever minst eller lar være å fortelle om sine opplevelser. Mange hevder hun, har blitt møtt med uforstand hos prester eller i menigheten når de ville fortelle. Andre har i frykt latt være å si noe. Hun opplever det som viktig å myke opp aksepten for å kunne dele.

Da kvelden var over, så var det som på en fotballkamp, det gjaldt å komme seg først i bilen for å slippe å kjøre i kø på Søndersrød, en helt vanlig, men uvirkelig torsdags kveld i 2018.

Etterord: Artikkelens forfatter er redaktør for Berg menighets app – en bitteliten tv stasjon på Brunlanes. Nå vil Åsmund Brøvig lete etter de 50% på Brunlanes som har hatt en åndelig erfaring, som det er vanskelig å forklare. Han vil derfor at du tar kontakt på epost for å fortelle om din opplevelse.

De som ønsker å la seg filme på Berg sin tv stasjon, vil deretter bli kontaktet for intervju. Disse filmene vil bli vist på appen til Berg arbeidskirke utover året.