Bedre og billigere SFO

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Manglende oppfølging og hjelp til lekser er en av de viktigste årsakene til at mange elever har problemer i skolen.

DEL
Leserbreviv>

Det går ikke an at mange barn ikke lærer å skrive og lese godt nok til å fungere normalt i voksenlivet senere. Om vi satser på skole og Skolefritidsordning (SFO) vil barna få en bedre start på livet. Derfor vil SV gratis leksehjelp i SFO hver dag og gjøre resten av tilbudet billigere slik at flere barn kan bruke tilbudet.

I dag finnes det ingen nasjonale kvalitetskrav til SFO-tilbudet og prisen varierer fra 500 til 3300 kroner for en heltidsplass. Samtidig tilbringer stadig flere barn tid i SFO og barnefamilier er helt avhengig av tilbudet for å få hverdagen til å gå opp. Tiden er overmoden for å gi SFO et skikkelig løft både i forhold til pris og kvalitet.

SV vil at alle barn skal tilbys en time gratis SFO daglig med leksehjelp, fysiske aktiviteter og kulturaktiviteter. For resten av SFO-tilbudet ønsker vi en makspris på 1750 kr. Det betyr at kostnadene for SFO i Vestfold reduseres med nesten 500 kr i måneden i gjennomsnitt.

For å heve kvaliteten vil vi ha krav til pedagogisk ledelse og hvem som kan gi skolebarna leksehjelpen.

Høyresiden er i mot reformen. Frp vil at SFO skal betales av foreldrene uten noen form for subsidiering.. Det betyr at en SFO-plass i gjennomsnitt vil bli 40 % dyrere og at mange foreldre ikke vil få råd til å ha ungene i SFO. På Nøtterøy betyr det at SFO vil koste hele 3523 kr - her er det heller ikke søskenrabatt! Fremskrittspartiets politikk vil spesielt gå ut over barna som trenger SFO for å lære.

Høyre sier de ikke har råd til å bruke penger på et bedre SFO-tilbud.

SV-reformen koster ca 1,7 milliarder kroner, en tiendedel av det Høyre har lovet i skatteletter. For SV er barna viktigere enn skatteletter og har derfor råd til både SFO og en skole med flere lærere.

I denne perioden har vi bygd 60.000 nye barnehageplasser og redusert prisen for foreldrene. Nå er det skolefritidsordningen sin tur!

Artikkeltags