Gå til sidens hovedinnhold

Bønder og matvereproduksjon

Artikkelen er over 13 år gammel

Jo Roald Eikelands friske meningsytring om bønder og matvareproduksjon i fredagskommentaren provoserte meg til å ta pennen fatt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg deler Eikelands ønske om at matvarer produseres på en miljøvennlig måte og at bonden følger med i tida i forhold til nye mattrender; dvs produserer og tilbyr det forbrukeren vil ha.

I stor grad syns jeg bonden tar denne utfordring og jeg vet om bønder også i vårt distrikt som har spesialisert seg på nisjeproduksjon av vekster som er ukjente for mange av oss.

Det som imidlertid gjør meg betenkt er hans krasse uttalelser om høye overføringene til landbruket og påstand om bønder som "statsansatte gartnere"¿og "mat av middelmådig kvalitet". ¿Ja det koster å drive jordbruk i Norge- overføringene er på 11,5mrd kroner ( ikke 20 som kom fram i artikkelen) ..Men vi er ikke alene om dette. De aller fleste land i verden (også USA) støtter sitt jordbruk. Dette blir gjort fordi forbrukeren skal ha tilgang til rimelig mat¿ "Statsansatte gartnere" klinger ikke godt i mine ører, også når en vet at kun 11,5 % av inntekten vår brukes til mat. Visste du forresten at kun 10% av jordas samlede matproduksjon eksporteres, 90% forblir i hjemlandet. Til opplysning kan jeg nevne at Norge importerer landbruksvarer fra mer enn 100 land og 50 % av det vi spiser er importert.(sukker, appelsiner, bananer osv).

Etter min oppfatning har vi et moralsk ansvar å produsere mat vi har naturgitte forutsetninger for. At Eikeland mener denne maten er av middelmådig kvalitet er hans sak, dette inntrykket deles ikke av flertallet i det norske folk. I en forbruksundersøkelse vil mer enn 80 % av de spurte opprettholde norsk landbruk med minst samme omfang som i dag. Det er vanskelig å tenke seg en så positiv tilbakemelding dersom de var misfornøyd med kvaliteten på produktene. Det er selvfølgelig dyrere å produsere mat i høykostlandet Norge, men jeg mener det vil være kortsiktig og uklokt å overlate matproduksjonen til andre.

En positiv ringvirkning av god forvaltning av jordressursene våre, er trivelige kulturlandskap med dyr på beite og folk som bor "der ingen skulle tru at nokon kunne bu". Turistene som kommer til Norge nevner nettopp dette som det beste ved Norge. Og turisme er en viktig næring i Norge¿..

Av Eikelands artikkel skulle en tro at en opprettholdt overføringene til landbruket for bøndene skyld. Det er feil¿Det bøndene produserer går videre til næringsmiddelbedrifter over hele landet. Matindustrien er Norges nest største industribransje og spiller en betydelig rolle for landets verdiskapning og sysselsetting. I tillegg kommer maskinsalg og kraftforindustri. For meg er en offensiv distrikts- og landbrukspolitikk selve limet i bygdeNorge¿..

Så noen tanker jeg har om framtida;

Trusselen om global oppvarming pga bruk av fossilt brensel/energi har ført oss inn i bioenergien. Jeg har forstått det slik at vi nå må produsere mer klimanøytralt dvs at jordbruksareal må taes i bruk til å produsere f eks bioetanol og biodiesel. Min påstand er at denne utvikling om få år vil føre til knapphet på jordareal i verden og dermed generelt høyere priser på mat. Allerede nå har maisprisen i USA økt med 100% siste 2 år. Dette skjer fordi det er stigende etterspørsel av mais til bioetanolfabrikker..

Vi har en befolkningstilvekst i verden på 80 millioner mennesker hvert år,- de skal også ha mat. I klartekst betyr det at landbruksproduksjonen i Norge må opprettholdes for fullt. "Mat fra jord- der du bor" er en god målsetting!