Stiftelseslandsmøtet til Rødt - som er en sammenslåing av AKP og RV sammen med andre sosialister - beklager at miljøvernministeren Helen Bjørnøy har godtatt at det kan bygges hotell på Batteristranda i Larvik. Hvor ble det av den rød-grønne Regjeringas løfte i Sotia Moria-erklæringen om å forsvare strandsonen? Batteristranda i Larvik er en populær badestrand for særlig barnefamilier. Det er tragisk at miljøvernministeren bøyer seg for Treschow og Hagens press. Stein Erik Hagens uttalelse om at «Det blir hotell uansett», viste seg å bli virkelighet. Pengemakta fikk det som de ville.