Gå til sidens hovedinnhold

Lågen og laksen - enda en gang

Artikkelen er over 12 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et avsluttende innlegg i ØP 20. november gir Asle Granerud en beskrivelse av laksens biologi og situasjonen i havet, som er allment kjent hos dem som har interesse og ansvar for villaksen, og som jeg uten videre slutter meg til. Verre er det å følge ham når han kommer inn på forvaltningsspørsmål.

Denne vanskeligheten skyldes blant annet at Granerud ikke har tatt inn over seg hovedpoenget mitt, nemlig at Lågen er gitt vernestatus som nasjonalt laksevassdrag. Dette unnlater han å berøre. Men det gir alle ansvarlige, og fortrinnsvis våre villaksmyndigheter, en særlig forpliktelse til å ta vare på og styrke laksen i vassdraget. Denne forpliktelse er ennå ikke tatt på alvor, i særdeleshet ikke når vi ser den mistrøstige utvikling av fangstene i Lågen de siste tiår. Tvert imot. Laksen i denne elva har et dårligere vern mot beskatning enn i alle andre laksevassdrag, ikke bare dårligere enn i de andre ca. 50 nasjonale laksevassdrag: Lengre fisketider, åpning for en rekke fangstmetoder som ble forbudt i andre elver allerede i 1978, ingen begrensninger i antall laks som kan fanges og tillatelse til sportsfiske med reke, noe som også er forbudt i alle sammenlignbare vassdrag.

Det er en åpenbar mangel på kraft og mot i forvaltningen, hvis intet gjøres for å rette opp denne situasjonen. Og om ikke myndighetene kjenner sin besøkelsestid, er det full anledning for de private rettighetshaverne til å gå foran med et godt eksempel og begrense beskatningen av laksen. Gledelig er det i den forbindelse å registrere at Brufossfisket nå - etter at denne debatt er reist - varsler om stans i septemberfisket og innføring av kvote pr. døgn for oppfisket laks. Granerud er motstander av en slik kvoteordning fordi den «representerer et konstant beskatningstrykk helt uavhengig av mengde laks som går på elva», med andre at det med for høy kvote fiskes for mye når det er lite laks på elva. Dette er et underlig resonnement. For det første kan kvoten endres når som helst og tilpasses lakseoppgangen. For det andre har jeg ikke anbefalt en kvote på mer enn én laks pr. døgn pr. fisker. Lavere kan du ikke komme. Og slik fisket i Lågen har vært de senere år, vil de fleste sportsfiskere være tilfreds med en slik fangst. Det er selvsagt også i rettighetshavernes makt å begrense fisket ytterligere, for eksempel forkorte sesongen vesentlig.

Situasjonen for laksen i Lågen er dyster. Alle gode krefter må heve seg over særinteresser og gi noen offer for at fremtidige generasjoner skal nyte godt av en lakseressurs. Meldingene fra Brufossfisket er lovende. Et første skritt er tatt. Jeg tillater meg å håpe på at andre ansvarlige, fiskeforvalter/direktorat eller private rettighetshavere, etter hvert skjønner alvoret i situasjonen og treffer nødvendige reguleringstiltak.

Før det er for sent?