ØKONOMISK STØTTE TIL LAG/FORENINGER/ORGANISASJONER.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Leserbrev Disse kan søke om tilskudd utover den ordinære tilskuddsordning, og i kommunestyret 19. desember i fjor ble søknadene på tilsammen 15.516 mill.kr. tatt opp til behandling.

Dessverre var det ikke mye å hente fra flertallskonstellasjonen; Frp, H, Krf og V. Begrunnelsen var den stramme økonomiske situasjon for Larvik Kommune, og saken ble derfor ble utsatt til behandlingen av Regnskap/årsevaluering for 2007, hvilket skjer i april/mai 2008

Et forslag fra Ap, Sv og Sp gikk derimot ut på å bevilge 6.272 mill.kr. nå, samt 1mill.kr. til idrettslagene som tilskudd til drift av anlegg. Dette ble det ikke flertall for, dessverre,og søkerne må derfor vente 1/3-del av sitt virksomhetsår med å få svar på sine velbegrunnede søknader og formål. Det sier seg selv at det ikke blir lett å planlegge ut i fra en slik situasjon.

Når det gjelder tilleggsbevilgningen til idretten så har det blitt fremlagt dokumentasjon på at det trengs et beløp av denne størrelse for driften i 2008.

Uken før valget inviterte Larvik Idrettsråd de partiene til et møte vedr. idrettens pengekrise. Her ga partiene et klart uttrykk for at idretten skulle få midler for å redde situasjonen for 2007, og også mer penger fremover. Heldigvis gikk det i orden med 2007, men hva med 2008? Jo, det må altså gå 1/3-år av driftsåret 2008 før idrettslag/-foreninger får rede på hva som bevilges, og derved sin økonomiske realitet! Hvor ble det av lovnaden fra de partier som representerer flertallsvedtaket i kommunestyret?

Idrett og fysisk aktivitet har en stor samfunnsmessig betydning, ikke minst ovenfor barn og unge. Det er dokumentert at fysisk aktivitet fremmer læring hos barn og unge,og kan være med på å styrke det sosial samholdet i lokalsamfunnet. Videre er det også dokumentert at fysisk aktivitet er helsebringende, gir økt velvære /trivsel og er samfunnsmessig lønnsomt.

I Larvik er det høy aktivitet, hvilket kan sees av mange flotte anlegg, med stor deltakelse i ulike tilbud til barn og unge, og et betydelig frivillighets-/dugnadsarbeid utføres. Da er det selvfølgelig viktig at det økonomiske er på plass for at et lag/foreninger kan utfylle sin viktige rolle i samfunnet.

Samlet sett er det bevist at fysisk aktivitet er helsefrembringende, gir økt velvære, økt trivsel og er samfunnsmessig lønnsomt. Det er også dokumentert at fysisk aktivitet fremmer læring hos barn og unge, og kan være med på å styrke det sosiale samholdet i lokalsamfunnet.

La meg bare ha nevnt at jeg er klar over at bl.a. helse, omsorg og skole sliter med en vanskelig økonomisk situasjon. Men Ap, Sv og Sp hadde også forslag til økt bevilgning på disse områder, og med en forsvarlig og god løsning på hvor midlene kunne hentes fra.

Til slutt håper jeg imidlertid at det blir et flertall i løpet av våren vedr. en tilfredsstillende bevilgning til de lag og foreninger som har søkt om pengebeløp, og at det i tillegg bevilges et driftstilskudd til idretten som den fortjener.

Willy Krøgli, Senterpartiet.

Artikkeltags