Nå opplever vi at folk som vil bygge der ikke får det, pga. at det ikke er klargjort flere tomter. Jeg syntes dette er beklagelig!

Det er faktisk mange som ønsker å bo i kommunale byggefelt, med den trygghet dette gir. I det ene tilfellet var det riktignok folk som bor i bygda fra før, men jeg ser på det som en like viktig oppgave å beholde folk i bygda som å få folk til å flytte hit. Vi må ikke glemme disse trofaste skattebetalerne. Dessuten er det viktig å få flest mulig inn på det kommunale vann og avløps nettet, noe som det dessverre ikke er lagt særlig vekt på de siste årene.

Skal vi i framtiden klare å holde de kommunale avgiftene på et akseptabelt nivå må det etter min mening tilrettelegges for flere kommunale tomter, samtidig som private boligtomter med tilgang til det kommunale nettet bør prioriteres. Når de som ønsker å bygge bolig i mindre sentrumsnære selvsagt få mulighet til dette.

Videre ser det nå ut til at vi endelig skal få orden på vannforsyningen i Styrvoll. Dette vil bli dyrt, så det er min klare mening at her skal alle bosatt i rimelig nærhet kobles på. Det kan ikke være slik at man kan velge når man bor inntil et kommunale nettet. Dersom vi ender opp med grunnvannskilden ved Dale- elvas utløp, noe jeg ønsker, så skal slamlagunene fjernes (legges ned).

Min mening er altså at framtidige avgifter vil avhenge av vår bolig og infrastruktur politikk. Det at en kommune investerer i infrastruktur, gang og sykkelstier, vann, avløp, etc, er også meget viktig for å få flere innbyggere.

Selv kommer jeg til å bo her så lenge det finnes vilt i skogen og fisk i vanna. Bor selv i den gamle delen av Solbergfeltet, hvor vi har fire måls tomt, tre hunder, en kanin og ikke minst hyggelige naboer Så flytt til Lardal! Det er virkelig godt å bo her