Denne uka lanseres kampanjen «www.reddsmaa.no» Kampanjen skal presse fram endringer som sikrer små barn en trygg oppvekst uten krenkelser, vold og overgrep. SV støtter kampanjen og anbefaler alle å skrive under på oppropet, slik at vi kan få fart på arbeidet med å gi alle barn trygge oppvekstvilkår.

Barndommen varer hele livet. En god barndom er den viktigste bagasjen et menneske kan få med seg. En tøff barndom kan gi 30 til 50 ganger større risiko for hjertetrøbbel, rusmisbruk, depresjon og selvmord i voksen alder. Røde Kors anslår at 200.000 barn vokser opp i svært utrygge hjem, med rus, psykiske lidelser eller vold. 200000 barn, i lille Norge! Vi har nettopp bak oss en jul som de fleste forbinder med gode opplevelser, men som mange også sliter med å komme helskinnet gjennom. Rus og vold preger mange barns hverdag, og enda mer de dagene som skulle være feststemte og fine.

I SV har vi i mange år jobbet for å gi barn trygge oppvekstvilkår. Barnas Hus, som skal sikre at barn utsatt for vold og overgrep får all den hjelpen de trenger ett sted, var opprinnelig vårt forslag. Vi har arbeidet over lengre tid for at barn som er vitne til vold skal få voldsoffererstatning og vi var pådrivere for at voldsutøveren, ikke voldsofrene, skal forlate hjemmet ved familievold. Norge har likevel en lang vei å gå før vi kan si at vi har gjort det vi kunne for å sikre de utsatte barna. De som jobber med barn må få bedre kunnskap om vold og overgrep, vi må tørre å lovpålegge samarbeid mellom instanser som barnevern, politi, barnehager, skoler og helsestasjoner og det må etableres rutiner som sikrer at barna fanges opp så tidlig som mulig, bare for å nevne noe. I tillegg må barnevernet og helsestasjonene styrkes.

Vi trenger uredde fagfolk som krever ressurser og rom til å gjøre jobben sin. Jeg vil derfor rette en stor takk til initiativtakerne bak kampanjen Reddesmå.no. Du kan signere oppropet ved å gå inn på www.reddesmaa.no.