Erfaringer fra skoler som har forsøkt er at elevene føler de får mer tid og ro til fordypning i hovedmålet, og sidemålet blir mer lystbetont og interessant. Mange elever har lese- og skrivevansker og etter Høyres syn er det ikke riktig å pålegge elevene å skulle beherske to skriftlige norskspråk i et så lite land som Norge. Det er mer enn nok med en skriftelig eksamen og stilskriving.

Larvik Høyre tror elevenes holdning til norskfaget blir bedre ved å innføre valgfritt skriftlig sidemål.