Vegdirektoratet har satt opp status for våre veier i sin analyse av Norsk Transportplan ( NTP). Dette er sørgelig lesning, som forteller at vi trenger 230 milliarder for å ruste opp stamveiene våre. Etterslepet på vedlikehold på alle våre veier er på 43 milliarder.

Kun fem prosent av stamveiene våre har god standard og tungtransportsjåfører kaller sitt viktige yrke for risikosport. Det vil ta over 70 år å rette opp dette med dagens bevilgninger. Veidirektør Søfteland er flau over vår veistandard.

Bilaksjonen mener at hovedveiene mellom våre landsdeler må være moderne 4 felts motorveier. Da reduseres ulykker med opp til 90 prosent og kjøretiden reduseres med opp til 50%. Drivstoffforbruket og slitasje kan reduseres med opp til 30 prosent. Med et slik veinett, kan vi også få et landsdekkende kollektivtilbud ved hjelp av busser. Regjeringen sier at vi skal bli bedre på miljøforurensing og da vil dette også være et meget godt bidrag. Biler og busser kan komme over på miljøvennlige drivstoff, hvis myndighetene virkelig ønsker det. Vi vet derimot ikke om dette er et reellt ønske, eller «festtale»!

Bilaksjonen har foreslått å bygge disse veiene i lavtproduserende utmark, da dette er mye rimeligere enn å ruste opp våre eksisterende veier. Da vil vi også redusere støy for mange mennesker. Over en million klager over trafikkstøy som sitt største miljøproblem. 50 prosent av all transport foregår på våre stamveier og dette vil avlaste vårt sekundærveinett for stor trafikk og tunge transporter. Store deler av dagens veier mangler fundamentering og derfor er ombygging en så omfattende oppgave.

Bilaksjonen, fremtredende økonomer og enkelte politiske partier har nå foreslått å opprette veifond, slik at vi kan bygge veier fra A -B uten opphold, slik våre naboer og andre land gjør det. Fondet må kunne utløse 10 milliarder årlig til nye stamveier og vi må bruke det samme beløp til vedlikehold, inntil etterslepet er tatt igjen. Pengene har bilistene betalt og fortsatt betaler årlig, så her er det kun snakk om vilje til dette fra et flertall på Stortinget. Vi må sette i gang med dette nå og slippe å holde minnestunder over alle som unødig omkommer i trafikken. Staten har 20 milliarder i overskudd på bilavgiftene hvert år.

Hvis vi investerer 100 milliarder til dette, vil det gi en årlig samfunnsgevinst på over 62 milliarder årlig, inn i framtiden. Derfor er dette så lønnsomt at det betaler seg selv. Vi må nå tenke en samfunnsmessig helhet og kutte ut sektortenkning i denne saken!

I Sverige skal 90 prosent av alle hovedveier være møtesikret innen 2015 ! Det forteller hvor sørgelig langt vi er unna slike mål !