Gå til sidens hovedinnhold

Likeverdsreformen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Husker du alle gledene og bekymringene du følte på da du ble forelder? Vi er lykkelige over å få hilse på barnet vårt, samtidig som vi bekymrer oss for at barnet skal oppleve farer, urettferdighet, mobbing eller utenforskap. Det er så uendelig mye som kan skje et barn. Vanligvis avtar frykten etter hvert som barna vokser til, og man ser at de stort sett klarer seg fint. For foreldre med barn som har funksjonsnedsettelser, som alltid vil være avhengige av hjelp fra andre, er det ofte motsatt. Uroen vår øker etter hvert som både de og vi blir eldre. Ideelt sett skulle det offentlige sørge for det som for oss er en selvfølge. I en hverdag som allerede er krevende, oppleves det unødvendig og utmattende å måtte kjempe for å få det vi trenger fra systemet. Mye er bra i Larvik, men vi har enda en vei å gå før vi kan si oss fornøyde.

Det vi ønsker for barna våre er at de, selv med sine begrensninger, skal få delta på de ulike arenaene i livet. Være sosiale, være aktive, ha mulighet til å oppleve nye ting og å skape gode minner. Med Granavolden-erklæringen fra den nye firepartiregjeringen er vi ett steg nærmere dette. De har slått fast at det skal gjennomføres en likeverdsreform, som blant annet skal gjøre livet og hverdagen enklere for familier som har barn med spesielle behov. Målet er å sikre at alle har like muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Det vil gi barna våre muligheten til å utvikle seg, dyrke sine interesser og å være seg selv. Når regjeringen inkluderer dette i plattformen sin, så forplikter det. De viser også at de har lyttet til oss lokalpolitikere og til de ulike organisasjonene.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et av de svært viktige tiltakene for at mennesker med spesielle behov skal få kunne delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. BPA er ikke en helseordning, det er et likestillingsverktøy. BPA skal ikke bare brukes til å dekke grunnleggende behov i hjemmet, men kan også gi muligheten til å dra på ferie, drive med favoritthobbyen eller å komme seg ut med venner. BPA er rett og slett det verktøyet barna våre trenger for å kunne levet livet og å delta i samfunnet, også når de blir voksne. Ja, selv når de blir pensjonister skal de kunne leve et aktivt liv, og derfor fjernes aldersgrensen på 67 år. I Larvik har Høyre og de andre borgerlige partiene kjempet for at BPA skal brukes som nettopp det – et likestillingsverktøy, men vi har dessverre ikke fått det styrende flertallet med oss på å oppfylle hensikten med ordningen.

Mange med funksjonsnedsettelser har også et stort ønske om å få delta i arbeidslivet, og da er det også behov for ekstra tilrettelegging. Regjeringen har også satt seg som mål å redusere barrierene som gjør det vanskelig å være i jobb og å ha muligheten til deltagelse og aktivitet. Jeg er glad for at det skal fokuseres på flere tilrettelagte arbeidsplasser og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler. Vi har alle, uavhengig av funksjonsnivå, et behov for å føle at vi bidrar.  Plattformen inneholder også en rekke andre punkter som vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for barn og voksne med spesielle behov - og familiene deres. Blant annet vil pleiepenger fortsatt være en tids-ubegrenset ytelse.

I Larvik Høyre har vi store forventninger til at denne erklæringen iverksettes så fort som mulig. Med denne plattformen har vi et solid utgangspunkt for å gjøre en bedre jobb for dem med spesielle behov. Lykkes vi med å gjennomføre denne reformen, vil også vi som har barn med funksjonsnedsettelser kunne bekymre oss litt mindre, fordi vi vet at hjelpen finnes, at vi får den, og fordi vi vet at barnet vårt også kan få delta aktivt på skolen, kunne forme sin egen fritid, og delta i arbeidslivet – akkurat som andre. 

Kommentarer til denne saken