Gå til sidens hovedinnhold

Tre nominerte til skoleprisen - juryen fant fram til Ra, Kvelde og Mesterfjellet

Artikkelen er over 5 år gammel

Etter å ha evaluert VIS-innsatsen til 19 skoler i Larvik sitter fagdommerne igjen med en rekke inntrykk og oppfordringer.

19 skolers arbeid med VIS er nå blitt gjennomgått og evaluert. De tre skolene som juryen valgte seg ut er Kvelde, Ra og Mesterfjellet. I juryen representerte dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Hilde Larsen Damsgaard og kommunaldirektør for kultur og oppvekst i Nøtterøy kommune, Christian Thaulow fagmiljøene.

LES OM ALLE SKOLEPROSJEKTENE HER

– Det gjøres mye

Damsgaard forteller at helhetsinntrykket hennes av skolenes innsats i arbeidet mot mobbing er positivt.

– Jeg sitter igjen med inntrykket av at det er gjort veldig mye spennende på mange av skolene. Vi har sett stor variasjon i hva de ulike skolene har jobbet med, og noen skoler har nok jobbet mer grundig enn andre, mener hun, og legger til at prosjektet i seg selv er viktig for arbeidet mot mobbing.

I evalueringen av skolenes VIS-arbeid har hun særlig lagt vekt på graden av elevmedvirkning.

– Jeg har sett etter forskjellige ting. Jeg anser elevmedvirkning som vesentlig. Det er viktig at elevene er reelt og systematisk involvert. Jeg så det som positivt der skolene hadde satt i gang større prosjekter, og ikke minst prosjekter som signaliserer at dette er noe lærerne engasjerer seg i, sier Damsgaard, og roser kommunen for initiativet til VIS.

– Det er gjennomgående positivt at skoleledelsen i Larvik har et fokus som dette. De markerer tydelig at antimobbearbeid er helt nødvendig ha på dagsorden, sier hun.

– Det starter tidligere

Damsgaards kollega i juryen, Christian Thaulow, er enig i at helhetsinntrykket er positivt, og at det å jobbe med prosjekter mot mobbing er viktig.

– I vurderingen av skolene så jeg etter noe nytenkende – et friskt pust inn i arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Og også jeg var opptatt av at elevene skulle være involvert. Jeg tror at mye er gjort i mobbeproblematikken om vi får til inkludering, sier han.

Thaulow er også opptatt av at barnehagen ikke må glemmes i den offentlige debatten.

– Det er flott at det nå fokuseres på dette i skolene. Men grunnlaget skapes i barnehagen, og arbeidet mot utenforskap der er vel så viktig.

Også i barnehagene jobbes det med lignende prosjekter, og det mener Thaulow er viktig og riktig:

– Jeg vet at mye bra arbeid gjøres der, men mange barn opplever også tendenser til å holdes utenfor. Det å holdes utenfor i barneleken i barnehagen er ganske alvorlig, mener han.

– Må ikke stoppe her

Damsgaard har også oppfordringer i kjølvannet av VIS-prosjektet:

– Det er viktig at VIS-ordene ikke bare blir honnørord som alle kan si at de er for. De må ut i handlinger. Og de mange konkrete tiltakene på skolene er bra. Men som flere av skolene selv understreker, må arbeidet være langsiktig. Vi er ikke ferdige nå, og vi må ikke stoppe her. Ting må sitte fast i de pedagogiske praksisene hvis de skal ha noe for seg. VIS er et startskudd til økt fokus på mobbing, som ikke skal avsluttes her, presiserer Damsgaard.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.