Det er kanskje ikke så rart at Hareide sier stopp når Larvik går for den fantasiløsningen om å bygge stasjon i Kongegata. Det har vært, og vil for all fremtid, være helt urealistisk (burde ikke trenge videre begrunnelse).

Det handler kun om nytteverdi minus kostnader. Nå bør de berørte kommunene ta en realitetsorientering, gå sammen og finne rimeligste løsning for å presentere dette. Fremfor å syte og klage over at vi er nedprioritert.