Larvikskolen har på ypperlig vis kommet seg gjennom en svært utfordrende periode som har bydd på ny lærdom og nye måter å jobbe på for både store og små.

Når vi nå nærmer oss en normalisert hverdag med fulle klasser og tilnærmet normal drift ved kommunens skoler, er det naturlig for oss som foreldregruppe å gjenoppta fokus på noe vi mener er viktig for å opprettholde den normale driften av skolene videre; nemlig skolesekretærene.

Før Covid-19 og alt dette innebar ble det lagt fram et forslag fra rådmannens kontor om å omstrukturere kommunens skolesekretærstillinger, og redusere merkantile ressurser som et innsparingstiltak. Dette vil innebære å sentralisere funksjonen og fjerne skolesekretærene fra den enkelte skole, noe vi mener vil være en stor feiltakelse.

Skolesekretærene har en svært viktig funksjon på skolen – både for oss og barna våre som opplever at de har et fast sted å henvende seg om det skulle være noe, og for skolens rektor og lærerstab som da kan fokusere fullt og helt på elevene og opplæringsgjerningen.

Dersom skolesekretærene fjernes vil alle oppgaver de gjør på stedet måtte fordeles på skolens pedagogiske personale, noe som vil bidra til ytterligere stress i en allerede fullpakket arbeidsdag, og ikke minst oppta tid som ellers kunne og burde vært brukt til fordel for elevene.

Skolesekretærene avlaster trafikken inn til rektor og lærernes arbeidsrom, og deres oppgaver er mangfoldige og viktige å beholde der de er. Vi anmoder rådmannen om ikke å benytte skolesektoren for innsparingstiltak nok en gang – men la skolesekretærene gjøre den gode jobben de gjør på stedet. Nå er dette skoleåret ved veis ende, og vi håper alle funksjoner beholdes der de er også neste skoleår og videre.