Det var to elever som reiste inn til Oslo for å delta i storjurymøtet i regi av Foreningen les, en uke før prisutdelingen. Men alle elevene har lest, diskutert og ment mye om bøkene de skulle mene noe om.

– Alle de åtte skolene skulle bli enige om en bok. Våre elever skulle forsvare «deres» vinner, forteller Sissel Merete Andersen ved skolen.

Ungdommens kritikerpris anerkjenner og synliggjør ungdoms lesninger av samtidslitteratur. Prisen er en formidler av norsk samtidslitteratur i skolen og har også vist seg å spre lyst, glede og engasjement i forhold til lesing.

At man har tatt denne oppgaven alvorlig er det lite tvil om.

– Etter at de har lest, jobbet med spørsmål og skrevet logg så er vår mening at de har fått et nært forhold til romanene. Noe av det jeg opplever er at elevene snakker om karakterer og tema som om dette var virkelig. De har skjønt at skjønnlitteratur kan være realistiske hendelser. Tema i bøkene passet særdeles godt til helsefagarbeiderklassene, vi møtte på mange mellommenneskelige relasjoner, forklarer Andersen.

Tente forfatterne

Intervjuene ble gjennomført med faglig tyngde, profesjonalitet og ypperlig intervjuteknikk. Elevene fra THVS utmerket seg ved å henvende seg til forfatteren først med en positiv bemerkning om hvordan romanen ble mottatt i klassen, noe som helt klart tente forfatterne.

I samtlige av de fire forfatterintervjuene, ble forfatterne utfordret på ideer og elementer i bøkene sine som de ikke hadde blitt spurt om, eller tenkt over, før.

Det var ganske spesielt å se forfatterne engasjerte og overrasket over hvor gode spørsmål de kunne få fra så unge lesere. Aurora Andersen i 2HEA spurte Kjersti Skomsvold om bakgrunnen for å lage en mannlig karakter som er såpass myk og moderne, i romanen «Barnet».

– Skomsvold fikk mye å tenke på, og innrømmet at hun skulle si dette til «Bo», noe som tyder på at romanen er veldig personlig skrevet.

Efrim Kiros spurte selveste Per Petterson om det var viktig for han å vise at det ofte er mødrene som sitter igjen med hovedansvaret for barna etter en skilsmisse, hvorpå Petterson tenkte langt og hardt på hvorfor dette er et utgangspunkt for hans siste roman «Menn i min situasjon».

– I denne sammenheng ser vi at elevene leser med en kjønnsbevissthet, rettferdighetssans og refleksjon som utfordrer forfattergenerasjonen.

Humoristiske intervjuer

Mathilde Clementz og Sheena Fallon i 2HEB intervjuet Ellen Mari Thelle, og dette resulterte i et sjeldent morsomt forfatterintervju, hvor Thelle innrømmet at hun både hadde glemt mye av innholdet, brukte boka si «Bernhard banker på» mest til å sette kaffekoppen på.

– Samtidig som vi lærte mye om hennes tette samarbeid med forleggeren for å få et resultat som begge parter var fornøyde med. Thelle, som til daglig jobber som bokhandler, og som ikke har bemerket seg veldig som forfatter enda, ble faktisk den heldige vinneren av Ungdommens kritikerpris for sin roman om to eldre mennesker i samme blokk som forelsker seg i hverandre i siste stadium av livet, avslutter Andersen.