PROTOKOLLEN: Omtalen av byfogd Strøms bygård begynner nederst til venstre på dette oppslaget i branntakstprotokollen.

Stadig nye arkiver er tilgjengelige - og branntakstene forteller mye om Larviks historie

Østlands-Posten har den siste tida trykket artikler om Larviks gamleby. En av de viktigste skriftlige kildene som forteller om Larviks bebyggelse på 1700-tallet, er byens eldste branntakstprotokoll, med beskrivelser og takseringer av alle byens bygninger i 1765.
Av
Publisert