«Host eller spytt ikke på nogen»

Var rådet fra Tuberkuloseforeningen-

På emaljeskilt

I meieriutsalget på Torstrand

Tror jeg det var...

.Det er mange pandemier siden

Covid 19 er den nye dritten