Takker ØP for initiativet til «debatten» på Bølgen onsdag kveld. Var fristet til å ta ordet, men lot være. Spesielt var det fristende etter at Gunnar Eliassen hadde hatt sitt innlegg og mente at vi burde ha flere ansatt i kommunen vår ...

Som sikker mange vet har jeg vært både lokalpolitiker og fylkespolitiker for Frp, og har mine oppfatninger om hvor skillelinjene går mellom de ulike partiene på den såkalte høyre- og venstresiden. Det meste og viktigste er vi alle faktisk enige om: vi ønsker et varmt samfunn, vi ønsker et trygt og godt velferdssamfunn. Men spørsmålet mitt vil være:

Må alle som bidrar til velferdssamfunnet være offentlig ansatte? Burde ikke det offentlige, i vårt tilfelle den kommunale kommunen, heller være kontrollører? Påse at regler og lover overholdes?

Vi har da mange eksempler på at private selskaper gjør en god jobb på de aller fleste områder, jobber smart, benytter insentiver ...

Hvor er insentivene i offentlig virksomhet? Lønner det seg å jobbe smart når du ikke har konkurranse?

I Larvik burde vi være mer åpne for utradisjonelle løsninger. Ikke nødvendigvis Frp-løsninger, men annerledes løsninger, istedenfor å rope på eiendomsskatt og mer avgifter for å kunne ansette flere.

Dette burde være et interessant debatt-tema, for vi er jo alle enige om å hegne om velferdssamfunnet?

Neste ØP-debatt på Bølgen?