Lommepenger er et supert verktøy for å lære barna våre fornuftig pengebruk. Mange barn tror nok at bankkortet er en utømmelig pengekilde.

Hele seks av ti barn får lommepenger, men undersøkelser gjort av Ipsos for DNB viser at både innsats og beløp varierer mye. De fleste barn i alderen 8-19 år får lommepenger. I alderen 12-15 år får de aller fleste lommepenger hjemme, hele syv av ti. Etter fylte 15 år synker andelen raskt til under halvparten.

Les også

Når gleden ved å være to går fra varme til kulde

Tidlig mulighet til å lære verdien av penger

Pengers opprinnelse går langt tilbake i tid. Den første norske pengeseddelen er over 300 år gammel ifølge Store norske leksikon. Selv om det er lite kontanter i daglig bruk i dag, er dette første del av reisen for å forstå verdien av betalingsmidler.

Før penger ble oppfunnet som betalingsmiddel, byttet man varer og tjenester med hverandre. Om én har sjokolade, og en annen brus, kunne man bytte så begge fikk litt av alt. En slik ordning med bytting av varer og tjenester fungerer godt så lenge begge byttehandlerne er interessert i hverandres varer. Men om den som har sjokolade ikke ønsker seg brus, blir byttehandelen utfordrende å gjennomføre. Og her kommer penger som betalingsmiddel inn i bildet – man får en verdi for varen eller tjenesten man tilbyr og kan veksle den inn i en vare eller tjeneste man selv ønsker.

Ukepenger er et godt eksempel. Barn utfører husarbeid i bytte mot ukepenger. Disse pengene gir tilgang til å kjøpe seg noe på butikken som man ikke hadde hatt muligheten til å skaffe seg uten innsatsen. Det er stor verdi i å lære at man må jobbe for å få råd til å kjøpe ting. Etter hvert vil de forstå at heller ikke foreldre har ubegrenset med penger.

Hvor mye innsats skal til for å få nok til det jeg ønsker meg?

Det mest overraskende ved undersøkelsen er at kun fire av ti må utføre oppgaver hjemme for å motta lommepenger. Her kan mange foreldre gå glipp av en gyllen mulighet til å lære barn verdien av både penger og arbeidsinnsats.

Hvor mye og hvor ofte bør barna gjøre seg fortjent til inntekten? På samme måte som man får lønn for arbeid, kan det være god læring i å følge samme konseptet når det gjelder ukepenger. Dette er ikke tilfelle for de fleste av barna i undersøkelsen. Allerede ved skolestart kan det være fint å starte med å få egne penger å forvalte til for eksempel lørdagsgodteriet, selvsagt med god hjelp fra foreldre.

Å lære at man må jobbe for å få råd til ting har man igjen for senere i livet. Med lommepengene følger ansvar. Man kan starte med å selv ta ansvar for å betale noen av sine egne utgifter, som for eksempel kinobesøk, lørdagsgodt og spare til kjøp av mobiltelefon. Den helt store læringen ligger nok i å gå tom for penger og måtte vente på neste lønning. At barna lærer seg å disponere pengene er en viktig del av oppdragelsen, og dette kan læres ved konsekvent bruk av lønn for arbeidet som utføres, med utbetaling til faste tidspunkt. Og det vanskeligste av alt: Ikke gi mer når barnet går tom. Da gir vi muligheten for å lære impulskontroll, å planlegge og prioritere. Gjerne kortere perioder for mindre barn. Det kan være fint å gi barna konkrete oppgaver, så blir det hele forutsigbart og enklere å forstå.

Les også

Vet du hvilke rettigheter forsikringen din gir når uhellet først er ute?

Digitale eller fysiske penger?

For mange barn kan foreldrenes bankkort oppleves som en utømmelig kilde til penger. I dagens samfunn hvor kun 3 % av alle handelstransaksjoner gjennomføres i kontanter er det viktig at barna og ungdommen lærer seg å hanskes med digitale penger. I dag får de fleste ukepenger ved vipps eller ved overføring direkte på konto.

Det kan være mye lærdom i å få «avvist» på kortterminalen i butikken og måtte legge tilbake det man har funnet frem. Det er en situasjon de fleste av oss kan kjenne seg igjen i og kjenne på ubehaget dette gir. Neste gang man skal handle vil det være naturlig å planlegge litt bedre og sjekke mobilbanken en ekstra gang. I mobilbanken er det også lett å følge med på hva pengen går til. Dette kan barnet få tilgang til på egen mobiltelefon.

De mest brukte betalingsløsningene i dag er vipps eller kort. Å få et tidlig forhold til dette kan gjøre det enklere senere.

Les også

Hvor mye er det vanlig å gi i konfirmasjonsgave? Marit gir deg rådene til konfirmasjon

Hva er vanlig å få i lommepenger?

Selv om det kan være fristende å være raus med ukepengene, er det viktig å ikke gi for mye. Noe av læringsgevinsten kan fort forsvinne om man får stadig påfyll eller store summer. Det er fint å få nok til å ha litt å rutte med hver uke, men ikke så mye at de kan kjøpe hva de vil, eller en opplevelse av at det er for lett å tjene penger.

Ifølge undersøkelsen varierer beløpet med barnets alder. De eldste får klart mest!

8-11 år: ca. 65 kroner

12-15 år: ca. 130 kroner

16-19 år: ca. 260 kroner

Les også

Hvem kan komme seg inn på boligmarkedet i Larvik?