Den 16. september 1942 holdt den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt den berømte talen hvor han bl.a. sa: «Look to Norway».

Det er mitt håp at vår påtroppende ordfører Birgitta Gulla Løken ser mer til Sandefjord og ordfører Bjørn Ole Gleditsch sin ledelse av byen enn til Larviks tidligere ordførere. Til tross for at Larviks befolkning nå i en årrekke har blitt styrt av Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommunens gjeld vokst kraftig og store arealer med førsteklasses jordbruksjord blitt lagt under asfalt og betong. Det er mitt håp at slagordet «Forbruke mindre og forvalte bedre» nå blir en realitet under påtroppende ordfører sin ledelse.

Tenk om Larviks nye ordfører også kunne få kommunedirektøren og den øvrige administrasjonen til å forstå at de er innbyggernes tjenere og ikke dets herrer! Det er en kjempeoppgave, men jeg tror at du, Gulla Løken, evner det hvis du bruker ordfører Gleditsch som rådgiver og læremester. Skulle motvinden likevel bli stor, så les Rudyard Kipling gode råd i diktet IF.

Skulle jeg selv gi deg råd, så er det disse:

1. Gjenoppliv utvalgene for skole og oppvekst, institusjoner og sosialforvaltning, teknisk sektor og kultursektor. Derved kan du også gi unge mennesker en forsmak på kommunepolitikken.

2. Hold formannskapsmøter hver 14. dag, så blir formannskapet et drøftende og tillitsskapende forum.

3. Når overstående er på plass, kan du med friske øyne se på sektorenes og administrasjonens fullmakter.

4. Reis rundt i kommunen. Se, hør og snakk med innbyggerne!

For Larviks innbyggere har mye klokt å si og det er mangt å rette på.

Lykke til med en krevende oppgave!