Senterpartiets landsmøte vedtok i helgen en rekke gode punkter i vårt nye partiprogram. Som delegat er jeg veldig glad for at landsmøte så utfordringen mange barnefamilier står i, og at vi fattet et vedtak som gir dem en enklere hverdag!

Dette er en viktig milestein for familiepolitikk og barnefamiliene i Norge.

Vi vet at mange familier strever med at permisjonen ender før barnet kan begynne i barnehage, selv om barnet er ett år. Dette resulterer i at flere foreldre selv må være hjemme i ulønnet permisjon fram til barnet kan få barnehageplass i august. Det er en løsning vi mener er svært ugunstig for samfunnet vårt.

Norge trenger flere barn og med det i mente bør man tilrettelegge for løsninger som forenkler hverdagen til familiene. Vi som samfunn kan ikke forvente at familiens økonomi skal tåle at en av foreldrene må være hjemme i ulønnet permisjon over flere md. Det er tøffe tak for mange barnefamilier som er i en etableringsfase. Vi mener at familier skal slippe å måtte planlegge en graviditet fordi det er mest gunstig med barn som er født mellom juli og november. Livet er ikke forutsigbart og derfor trenger vi løsninger som treffer der det trengs.