Gå til sidens hovedinnhold

1960:

Slik så det ut rundt Skutebukta i 1960.

I 1965 ble det innført byggeforbud i strandsonen. 

1965:

Samme år bestemte Stortinget at alle kommunene skulle utarbeide generalplaner for å sikre allmennheten fortsatt tilgang til naturen. 

1983:

18 år senere vedtok kommunestyret i Tjølling sin generalplan som også innebefattet dette området på Malmøya. All bygging her mellom 1965 og 1983 har dermed vært forankret i hyttereguleringsplanen for området, gjennom dispensasjoner eller skjedd ulovlig.

En del av hyttene burde åpenbart ikke vært bygd. Særlig er det å beklage at de fleste av øyene i fjorden er så sterkt bebygget.

Kommunestyret i Tjølling, 1983

2002.

Neste flyfoto av området ble tatt først 42 år senere, så det er vanskelig å fastslå nøyaktig når tiltakene skjedde.

2007.

Nedbyggingen av strandsonearealene ser imidlertid ikke ut til å ha avtatt i nyere tid. 

2007-2010.

2010-2017.

2017-2022.

Loven kom i 1965, men nedbyggingen av strandsonen skjer fortsatt

– Det er et kraftig verktøy du har der. Dette viser med tydelighet at det har skjedd mye i løpet av alle disse årene. Endringene vi ser viser trolig både lovlige og ulovlige endringer, sier Anton Kristian Olaussen, tidligere bygningsingeniør og teknisk sjef i Tjølling kommune.

For abonnenter