Må du fortsette å betale for barnehage og SFO? Christel mener svaret er håpløst

Til tross for at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fredag sa at kommunene ikke har rett til å ta betalt for stengte barnehager og SFO, venter Larvik kommune på avklaring fra KS.