– Det var skikkelig rart å komme på skolen i dag. Det var mye lyd. Vi hørte at folk snakket sammen.

Det sier jentetrioen som er godt i gang med en runde «gris». Nå har de ikke muligheten til å chatte, snappe, ta bilder, «like» bilder, se Netflix eller gjøre andre ting som krever telefon, nettbrett, pc eller andre spillmaskiner. De 20 kortstokkene som er kjøpt inn ble flittig brukt den første mobilfrie dagen.

Blanda reaksjoner

– Det er veldig stille i friminuttene når alle sitter med hver sin telefon, sier Anna Johanne Ivarson Gram (13).

Klassevenninnen Tuva Wærsted Haugnes (13) er enig.

– Jeg tror folk blir gladere og mer sosiale uten. Det er stusslig når alle sitter med bøyd hode over hver sin telefon, sier hun, og medgir at det var litt uvant å komme på skolen og måtte låse inn telefonen.

– Man føler at man går glipp av noe. Men vi gjør jo egentlig ikke det. Ingen andre i klassen har telefonen på heller.

Mobilfri skole har vært et samtaletema som de ansatte har vurdert en stund. For noen uker siden kom det fram på et foreldremøte at et stort flertall av foreldrene ønsker at skolen skal være mer restriktive til elevenes bruk av mobiltelefon.

– Det er viktig å lytte til foreldrenes signaler. Derfor velger vi å gjennomføre en prøveperiode med mobilfri skole for 8. trinn. Prøveperioden vil vare ut april, sier rektor Simen Aas Løwer.

Intensjonen er at dette skal bli en permanent ordning som skal gjelde alle elevene på skolen.

– Men vi begynner forsiktig og evaluerer forsøket, før vi beslutter om dette skal videreføres som en fast ordning.

Sten Holmbakken er en av lærerne som har ivret for å innføre mobilfri skolehverdag.

– Vi har sett en eksplosiv økning de siste årene i bruk av mobil og nettbrett til spilling og chatting, både i pausene og i timene. I likhet med mange av foreldrene, tror vi det på flere vis er uheldig, blant annet i forhold til trening i sosialt samvær med andre mennesker, sier han.

– Hvordan har elevene reagert på dette?

– Det har vært begge deler. Noen synes dette er spennende og tror det blir bra. Andre tar det tungt. Det var en elev som var så fortvilet at han ikke visste om han orket å komme på skolen. Men han kom, og han var den første jeg så som satt og smilte og spilte kort, forteller Holmbakken.

Konsekvenser

Rektoren tror ikke at ordningen vil oppfattes som lite framtidsrettet.

– Vi velger å se på dette som et skritt i riktig retning, i tråd med skolens visjon, steget foran, sier han.

Han understreker også at hensikten ikke er totalforbud.

– Elevene skal fortsatt kunne bruke mobilen i skolesammenheng etter avtale med lærer. Dette handler om å skape gode holdninger ved bruk av digitale verktøy på en fornuftig måte.

– Hva skjer hvis elevene bryter de nye reglene?

– Da snakker vi med elevene. Ved gjentatte brudd vil det bli gitt anmerkning, sier rektoren.