Må vente enda lenger på svar fra Nav: – Jeg føler at jeg er mindre verdt som menneske

På grunn av de mange dagpengesøknadene havner de som har klagesaker mot Nav bakerst i køen. Det rammer dem som allerede har ventet lenge, hardt.