Gå til sidens hovedinnhold

Magda bor ikke i Larvik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ingen grunn til å la seg provosere eller bli lei seg.

Det kan synes som om det råder en misforståelse om Magda. Hun er altså ikke hjemmehørende i Larvik. Derfor er heller ikke kritikken rettet mot helse- og omsorgssektoren i Larvik kommune.

Debattinnlegget som stod på trykk i ØstlandsPosten 16. desember beskriver en situasjon vi søker å unngå i Larvik og for å få til det trengs mye penger til eldreomsorgen. Om vi skal kunne sørge for å ta ansvar for å få de kommunale hjemmetjenestene til å fungere. Om vi skal kunne sørge for nødvendig kompetanse innenfor hjemmesykepleien. Og om vi skal nå målet om å la demente slippe å forholde seg til fremmede mennesker flere ganger i døgnet, er penger nøkkelfaktoren.

Helse- og omsorgssektoren er budsjettvinner i Larvik for 2021! Det er lite uenighet i kommunestyret om denne prioriteringen. I dette ligger det muligheter og det er dette vi søker å peke på.

Vi har grunn til å være stolte av våre ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren i Larvik. Der er en fantastisk ståpåvilje og et engasjement til eksempel og etterfølgelse for andre offentlige servicetilbydere. Ubekvemme arbeidstider og et stort arbeidspress til tross; her leveres det god omsorg 24/7.

Med økte bevilgninger og videre rammer er det grunn til å håpe at dette også gir seg utslag i en enklere og bedre hverdag både for de som mottar helse- og omsorgstjenester og de som utfører tjenestene.

God Jul.

Kommentarer til denne saken