I sommer Østlands-Posten at Jon Steven Hassedal er ferdig som sjef i Utrykningspolitiet etter kun to år. Dette for å bli kommunedirektør i Ålesund.

Stillingen ble derfor lyst ut, og på søkerlisten fant vi blant annet to lokale politimenn: Politiinspektør Magnar Pedersen og assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Begge har relativt profilerte roller i sine respektive avdelinger.

Skjelbred Larsen er oppvokst ved Agnes og har vært assisterende UP-sjef siden 2004. Tidligere har han blant annet vært leder i Norsk Narkotikapolitiforening.

Pedersen ble ansatt ved Larvik politistasjon første gang i 1986. Siden ble det diverse FN-tjenester og jobb som blant annet dommerfullmektig i Telemark før han kom tilbake til Larvik som politiinspektør og påtaleleder sommeren 1997.

Etter en omorganisering har han siden høsten 2018, som andre jurister i politidistriktet, hatt arbeidssted i Tønsberg.

Millionlønn

Nå er det imidlertid klart at ingen av de to får jobben som UP-sjef. I stedet er det 61 år gamle Knut Smedsrud fra Hokksund som får stillingen for en periode på seks år. Det ble bestemt i statsråd fredag.

– Forebyggende trafikksikkerhetsinnsats er en av kjerneoppgavene til politiet. Jeg er glad for at Knut Smedsrud nå ønsker seg tilbake igjen i politiet, etter en periode i Justis- og beredskapsdepartementet. Han er en kunnskapsrik leder, og hans faglighet vil komme til sin rett i denne stillingen, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Knut Smedsrud er utdannet politi og jurist. Han har lang og bred erfaring fra politietaten, både fra distrikts- og direktoratsnivå. I perioden 2013 til 2020 var Smedsrud avdelingsdirektør for henholdsvis politifagavdelingen og beredskapsavdelingen i Politidirektoratet. I tillegg til å ha praktisert som advokat i lengre perioder, har han i to perioder også jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet.

Jeg ser frem til å ta fatt på denne utfordringen, og gleder meg til å komme tilbake til politiet igjen etter en fin periode i Justis- og beredskapsdepartementet. Utrykningspolitiet utfører et viktig arbeid for samfunnet, og det skal bli spennende å lære organisasjonen enda bedre å kjenne fra innsiden. Jeg ser også frem mot å bli bedre kjent med de dyktige medarbeiderne som jobber der, kommenterer Smedsrud i meldingen.

Når han starter i jobben, som er plassert ved Politihøgskolen i Stavern, er foreløpig ikke bestemt. Årslønnen ligger et sted mellom 1,1-1,5 millioner kroner.