Tidligere i år ble politijurist Magnar Pedersen dømt i tingretten til å betale en bot på 10.000 kroner. Bakgrunnen var at han hadde beordret ransaking og pågripelse av en kvinne uten de nødvendige tillatelser fra retten.

Pedersen bestemte seg imidlertid for å anke, og denne uka gikk saken i Agder lagmannsrett.

Der endte det med frifinnelse, melder NRK fredag formiddag.

Anket dommen

Det var i våres det ble kjent at den profilerte politijuristen var tiltalt for å ha begått en grovt uaktsom tjenestefeil. Han fikk i utgangspunktet en bot på 8.000 kroner etter at Spesialenheten for politisaker hadde gått ham etter i sømmene.

Da han ikke ville godta forelegget, gikk saken til retten. Der ble han dømt til å betale 10.000 kroner. Det motsatte han seg.

Dermed gikk saken til lagmannsretten.

LES OGSÅ: Plutselig sto politiet i døra og sa at de skulle arrestere ham: – Det føltes veldig brutalt

Dette er saken:

I januar i fjor tok en politibetjent og kollega av Magnar Pedersen i Larvik-politiet kontakt med daværende krimsjef ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø, og fortalte at bunadsølv og flere smykker var blitt sporløst borte fra vedkommendes bolig i Larvik.

Smykkene, som angivelig var blitt oppbevart i en kurv på soverommet siden de sist var i bruk 17. mai året i forveien, var rett og slett forduftet da vedkommende skulle hente dem fram like før jul samme år.

Vedkommende og dennes samboer landet på at det høyst sannsynlig var parets vaskehjelp gjennom de siste tre eller fire årene – en polsk kvinne i 30-årene – som hadde stjålet verdisakene fra boligen.

Vittersø gir beskjed om at anmeldelsen kan sendes direkte til ham, og allerede dagen etter tar politijurist Magnar Pedersen affære. Han beordrer pågripelse av renholderen samt ransaking av boligen hennes.

Litt senere skal det imidlertid vise seg at smykkene ikke er stjålet likevel, da de dukker opp i en plastboks et annet sted i huset.

Spesialenheten for politisaker mente Pedersen burde ha gått veien om retten før kvinnen ble besluttet pågrepet og ransakingen ble utført. Spesialenheten mente dessuten at et tilstrekkelig mistankegrunnlag ikke var til stede da avgjørelsen om ransaking og pågripelse ble fattet.

For dette ble Pedersen, i Agder tingrett, dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

I ankesaken, som ble behandlet i Agder lagmannsrett denne uka, ble imidlertid politijuristen frikjent.

– Dømt strengere enn vanlig

Østlands-Posten har vært i kontakt med Magnar Pedersen, som henviser til sin advokat for kommentar. I en tekstmelding skriver Kjetil Baustad Egelie at både han og hans klient er fornøyd med dommen.

– [Vi] er tilfreds med at lagmannsretten har bedømt faktum korrekt og fokusert på det som er sentralt rettslig sett, nemlig de vurderingene som lå til grunn for beslutningen på det tidspunktet min klient traff sin avgjørelse. Tingretten var etter mitt syn opptatt av en del omkringliggende omstendigheter som jeg mener ikke er relevante og som dommerne den gang dessuten bedømte uriktig. Lagmannsretten har etter mitt skjønn bedømt saken riktig på disse punktene, skriver advokaten.

LES OGSÅ: Politijurist dømt til å betale bot på 10.000 kroner

LES OGSÅ: Politijurist anker dommen: – Det er klart at dette er av betydning for ham

LES OGSÅ: – Vi lærte at politiet var der for å hjelpe. Jeg opplevde det motsatte.