Gå til sidens hovedinnhold

Makt og avmakt, verdien av lokalt selvstyre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Larvik har gjennom mange år lagt ned betydelige ressurser i samarbeid med staten v/ Bane NOR for å realisere Intercity satsingen vedtatt av Stortinget. Gode prosesser i det lokale selvstyret og en utbygging av dobbeltspor gjennom Vestfold og til Skien. Dette har resultert i en kommunedelplan for Intercity, vedtatt i Larvik 2019 og akseptert av alle parter. Trasévalg og en stasjonsplassering som vil gi Larvik by en ønsket og trengt utvikling.

Når regjeringen presenterer sitt forslag til Nasjonal Transportplan 2022–2033 er utbygging i ytre Intercity satt til side! Hvor er regjeringspartiene på Vestfoldbenken? Dette må være tidenes største løftebrudd fra en sittende regjering! Ville tro Hamar og Fredrikstad føler det på samme måte i dag.

Dette betyr båndlagte områder og usikkerhet i mange år fremover. Det å øke med to tog i timen og en tredobling av antall passasjerer på et jernbanespor fra 1881 er ikke godt nok og vil i så fall medføre store miljømessige utfordringer gjennom byen vår.

Hva med Havnetilknytning og gods på bane? Hva med en trengt utbedring av Øyakrysset for å håndtere en betydelig økning av godstrafikken som går over Larvik Havn? Vi ser ikke noe av dette er tatt med i regjeringens forslag til NTP! Er Larvik glemt?

Nå må alle lokale partier, næringsliv og gode krefter stå sammen og jobbe for at flertallet på Stortinget i juni setter av planleggingsmidler i første delen av NTP til en utbygging av ytre Intercity.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.