Gå til sidens hovedinnhold

Mange å synes synd på, Stig

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Du etterlyser svar på en del spørsmål i innlegget ditt om Moria, Stig! - da håper jeg du leser og tenker over dette!

Vel og bra å hjelpe folk der de er! -men da bør vi starte med følgende:

* Slutte å selge våpen om havner i krigssoner

* Slutte å delta i «koalisjoner av villige» som deltar i krigføring i strid med FN-vedtak og internasjonalt regelverk/avtaler

* Stoppe klimaendringene som gjør livet ulevelig mange steder i verden pga. tørke noen steder og oversvømmelser andre steder

* Stoppe internasjonale firmaers rovdrift på både fornybare og ikke-fornybare ressurser i fattige land, uten at inntektene bidrar til utvikling i landet og ofte skaper voldelige konflikter

* Stenge skatteparadiser som gir korrupte ledere muligheter for gjemme penger som skulle ha kommet befolkningen til gode, og gir internasjonale firmaer mulighet til å gjemme penger som skulle ha vært beskattet

* Osv. - listen er mye lengre.

Alt dette er årsaker til at mennesker finner farefull flukt som det minst dårlige alternativet - da må de andre alternativene være elendige!

Folk flest, også i landene flyktningene kommer fra, ønsker nok aller mest å skape en levelig fremtid for seg og sine der de hører hjemme.

Dette kan vel for mange virke «radikalt» - men det betyr jo å gå til roten av problemet! - og det burde vi vel, uavhengig av hvor på den blå-røde aksen vi hører hjemme.

MDG er av prinsipp blokkuavhengige, selv om vi selvfølgelig må samarbeide der vi får mest grønn politikk.

Jeg oppfatter vel heller ikke KrF som en del av det du kaller «venstresida»- de sitter jo i regjering med Høyre, der FrP også nylig var med.

Inntil vi får gjort noe med de grunnleggende problemene ovenfor, må vi forsøke å lindre nøden der den er. Flyktningeleirer med tilfredsstillende standard, helsestell, skoler, matforsyning osv. er selvfølgelig bra, men det er et midlertidig tiltak. Det er ikke en løsning «inn i evigheten» - selv om mange mennesker noen steder har levd i flyktningeleirer i generasjoner. Konfliktene de flyktet fra er ennå ikke løst. Å bygge og drive slike flyktningeleirer «inn i evigheten» krever også store ressurser! - uten at det gir flyktningene muligheter til et verdig liv! – inkludert å forsørge seg og sine.

Alle forstår at Norge og Larvik ikke kan hjelpe alle - men dette brukes ofte som sovepute for å slippe å hjelpe noen i det hele tatt!

Den aktuelle situasjonen er at det er et par tusen enslige mindreårige i Moria-leiren (som det sikkert er mange andre steder også), som EU/europeiske land prøver å hjelpe. Norge fikk spørsmål om hjelp fra Hellas høsten 2019. Dette avviste justisminister Kallmyr (FrP) bastant. Dette ble spesielt aktuelt pga. pandemien, og Norge ble i mars invitert til å delta i samarbeidet innen Europa/EU for å hjelpe Hellas med å gi enslige mindreårige et nytt hjemland og muligheten til å vokse opp til nyttige samfunnsborgere. Justisdepartementet takket nei til å delta i møter om dette 26.mars. EU og FNs høykommissær for flyktninger har felles prosedyrer for evakuering av barn fra Moria til europeiske land. Justisdepartementet feilinformere likevel om at dette ikke finnes. Vi har greid slik integrering av mindreårige med rimelig suksess tidligere bl.a. her i Larvik.

FrP stemte mot alle forslag i siste kommunestyremøte. Høyre hadde et forslag, som det er vanskelig å være uenig i, bortsett fra at det ikke ville føre til noen verdens ting! Det var antagelig hensikten også? I alle fall ser det ut til at Høyre i regjeringen fortsatt greier å trenere samarbeide med resten av Europa ved å si ja til å hjelpe, men først når 8-10 andre land har tatt imot enslige mindreårige flyktninger.

Hvor har du opplysningene dine fra, Stig? Jeg har mine stort sett fra Aftenposten (Solid bakgrunn for egne meninger) og NRK. Dokument.no har vist bilder av skjeggete unge menn som skal være mindreårige fra Moria på vei inn i England, men ifølge mer troverdige media har ikke England mottatt mindreårige fra Moria enda! Alle flyktninger fra muslimske land er ikke muslimer, og mange muslimer er ikke fanatiske, mange er mer eller mindre sekulære, og har flyktet nettopp fra fanatiske muslimske regimer. Vi skal vel ikke gå så langt her i Larvik heller, for å finne fundamentalistiske/fanatiske kristne. Derfor bør vi nok gå litt stille i dørene om vår kristne/humanistiske kultur som ubetinget forbilde for andre. Mange av de voksne flyktningene er også ressurssterke, og kan bli nyttige samfunnsborgere i et nytt fedreland. De har neppe mulighet for å komme hjem til sitt gamle fedreland før verden har løst en god del av de oppgavene jeg startet med.

Men det er ikke det som er spørsmålet nå. Det er mange som trenger hjelp! - Moria er et fornuftig sted å begynne!

Kommentarer til denne saken