(tb.no) Vestfold Røde Kors melder om markant økning i antall oppdrag sammenlignet med påsken i fjor.

I Vestfold har Røde Kors' redningsbåter rykket ut på ni oppdrag, hvor seks av dem var på oppdrag fra AMK.

– Våre hjelpekorps har rykket ut på én leteaksjon med positivt funn. På Skrim har det vært en rolig med kun to mindre alvorlige skader denne påsken, forteller daglig leder i Vestfold Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen.

Samme trend i Vestfold

– På landsbasis har Røde Kors hatt en normal oppdragsmengde sammenliknet med tidligere år, mens antall skader har falt betydelig. Den samme trenden ser vi i Vestfold, sier Andersen.

I fjor var det mer eller mindre «lockdown» i hele påskefjellet.

Myndighetene forbød folk å reise på hytta, til manges ergrelse. Og da ble det også lite å gjøre for redningsmannskapene.

I år har det vært mange på hytta, men likevel har aktiviteten og skadene vært lavere enn vanlig.

– Påsken 2021 har vært nok en annerledespåske. Mange skianlegg har vært stengt eller har hatt redusert kapasitet, renn og andre arrangementer har vært avlyst, og færre familier har vært samlet sammen på hytter. Det er blant årsakene til at det i år har vært færre skader i fjellet, sier Andersen i en pressemelding.

Dobbelt så mange i 2019

Gjennom påskeuken har Hjelpekorpset rykket ut på til sammen 230 aksjoner og bistått ved 269 skader over hele landet. Mens Røde Kors i snitt deltar på om lag 200 aksjoner i påskeuken og årets påske dermed er som normal, har det i år vært registrert langt færre skader enn tidligere år.

I 2019 registrerte Røde Kors 464 skader gjennom påsken, som er nesten dobbelt så mange som i år. I påsken i år er det dermed færre som har vrikket en ankel i langrennsløypa eller skadet seg på topptur.

Norsk Folkehjelp melder at de har bidratt til 26 lete- og redningsaksjoner i påskeuka på landsbasis. Til sammenligning var tallet 95 i rekordåret 2018.

– Vi ser at folk har vært flinke til å velge tur etter evne. Likevel skjer det uhell og uvær kan komme overraskende på. Vi har derfor hatt noen redningsaksjoner, men langt ifra så mange som i de travleste påskeferiene, sier leder i Norsk Folkehjelp Sanitet, Vegard Eidissen Lindbæk.