Se tabell med oversikt over arbeidsledighet i hver kommune nederst i saken.

5300 personer var registrert som arbeidsledige i januar. Det var 800 flere enn i desember i fjor. Disse tallene gjør at Vestfold og Telemark fylkeskommune hadde høyest andel arbeidsledige i landet den første måneden av 2023.

– Arbeidsledigheten hos oss fortsetter å være høyest i landet, og den stiger. Det er utfordrende for noen bransjer nå, og antall permitterte øker også, sier ny direktør i Nav Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, i en pressemelding.

LES OGSÅ: De frykter permitteringer, men Pål går mot strømmen: – Vil øke bemanningen

Høyest blant unge menn

Mens 2,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket vårt var uten jobb, var gjennomsnittet i landet 1,9 prosent.

Ledigheten for menn mellom 20 og 24 år er fortsatt høyest i landet med 5,5 prosent i januar. For kvinner i samme aldersgruppe er ledigheten på 3,2.

– Det må satses ekstra på de unge arbeidsledige framover. Det er viktig at vi, sammen med andre aktører, jobber for å hjelpe flere av de yngste raskest mulig inn i utdanning og jobb som kan gi dem varig tilhørighet i arbeidslivet, sier Anundsen.

839 av arbeidssøkerne i fylket er permitterte. Dette er en økning fra 553 permitterte i desember 2022. Flest av de permitterte jobber innen bygg, anlegg og industri. Det har også vært en økning av permitteringer innen reiseliv og transport, står det videre i pressemeldingen.

Nøkkeltall januar 2023 – Vestfold og Telemark

  • Antall helt ledige: 5308
  • andel helt ledige: 2,5 prosent
  • Antall delvis ledige 2145
  • Antall på arbeidsmarkedstiltak: 749
  • Ledige stillinger: 4678

Kilde: Nav, pressemelding

Høy ledighet, men mange jobbmuligheter

Men selv om ledigheten stiger, er det mange jobbmuligheter i fylket vårt.

I desember 2022 registrerte 908 personer seg som arbeidssøkere. I januar var det 2.014 nye arbeidssøkere. De fleste oppga at de hadde mistet jobben eller var permittert. I januar var det 4678 ledige stillinger i Vestfold og Telemark, flest innen helse, pleie og omsorg.

– At det er behov for arbeidskraft i noen bransjer samtidig som det er høy ledighet i andre, viser at de arbeidssøkende i for liten grad har den kompetansen arbeidslivet trenger. Nav inviterer derfor flere arbeidsgivere til å samarbeide med Nav og utdanningsinstitusjoner om å gi flere mulighet til å skaffe seg nødvendig kompetanse på arbeidsplassen, sier Nav-direktøren.

Tallene presentert i pressemeldingen viser også at det er stor variasjon i ledighet mellom kommunene. I Horten og Kragerø er det høyest ledighet, begge med 3 prosent. Lavest ledighet er det i Vest-Telemark med 0,5 prosent. Larvik ligger på 2,4 prosent.